This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2015 Czech edition

Zamyšlení na téma: Vstup nových léků na americký a evropský trh a situace v ČR

Jana Prausová

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Onkologie – jen při vyslovení tohoto pojmu se mnoho laiků děsí. Onkologie je vždy spojovaná s vysloveným ortelem, představou strastiplné cesty provázené nepříjemnou, bolestivou a psychicky deptající léčbou, na jejímž konci, který není daleko, číhá nevyhnutelná smrt. Takto jsem obor znala předtím, než jsem se jím začala zabývat po nástupu do svého prvního zaměstnání na Radioterapii v Motole. Místo mého působení od roku...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu