This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2015 Czech edition

Zamyšlení na téma: Vstup nových léků na americký a evropský trh a situace v ČR

Jana Prausová

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Onkologie – jen při vyslovení tohoto pojmu se mnoho laiků děsí. Onkologie je vždy spojovaná s vysloveným ortelem, představou strastiplné cesty provázené nepříjemnou, bolestivou a psychicky deptající léčbou, na jejímž konci, který není daleko, číhá nevyhnutelná smrt. Takto jsem obor znala předtím, než jsem se jím začala zabývat po nástupu do svého prvního zaměstnání na Radioterapii v Motole. Místo mého působení od roku...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu