This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 4/2023 Czech Edition

Xerostomie a možnosti ovlivnění

Samuel Vokurka

Onkologická a radioterapeutická klinika, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Souhrn Xerostomie, sucho v ústech, bývá spojena se sníženou produkcí slin, ale i se změnou jejich složení, především s omezením serózní sekrece a převahou celkové vazkosti. Přestože se jedná o poměrně častý problém onkologických pacientů, řadí jej ESMO do skupiny „vzácných příznaků“ (orphan symptoms). Důvodem však není vzácnost výskytu, opomíjenost nebo neklasifikovatelnost této komplikace, ale...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu