This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2016 Czech edition

X. workshop & VII. mykologický pre-workshop CELL projektu „Oportunní infekce u hematologických nemocných“

Iva Kocmanová

Oddělení klinické mikrobiologie, FN Brno

V průběhu minulých ročníků se projekt „Oportunní infekce u hematologických nemocných“ stal stálicí v celoročním programu zdravotníků pečujících o pacienty s hematologickou malignitou. Místem konání akce bývalo obvykle Brno, ale již dvakrát proběhl workshop i v Hradci Králové.   Původní vize projektu byla koncipována jako pracovní setkání hematologů, onkologů, mikrobiologů, molekulárních biologů, biochemiků a klinických farmakologů nad specifickou problematikou infekcí u nemocných s oslabenou imunitou....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu