This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2016 Czech edition

X. workshop & VII. mykologický pre-workshop CELL projektu „Oportunní infekce u hematologických nemocných“

Iva Kocmanová

Oddělení klinické mikrobiologie, FN Brno

V průběhu minulých ročníků se projekt „Oportunní infekce u hematologických nemocných“ stal stálicí v celoročním programu zdravotníků pečujících o pacienty s hematologickou malignitou. Místem konání akce bývalo obvykle Brno, ale již dvakrát proběhl workshop i v Hradci Králové.   Původní vize projektu byla koncipována jako pracovní setkání hematologů, onkologů, mikrobiologů, molekulárních biologů, biochemiků a klinických farmakologů nad specifickou problematikou infekcí u nemocných s oslabenou imunitou....

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu