This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2016 Czech edition

X. workshop & VII. mykologický pre-workshop CELL projektu „Oportunní infekce u hematologických nemocných“

Iva Kocmanová

Oddělení klinické mikrobiologie, FN Brno

V průběhu minulých ročníků se projekt „Oportunní infekce u hematologických nemocných“ stal stálicí v celoročním programu zdravotníků pečujících o pacienty s hematologickou malignitou. Místem konání akce bývalo obvykle Brno, ale již dvakrát proběhl workshop i v Hradci Králové.   Původní vize projektu byla koncipována jako pracovní setkání hematologů, onkologů, mikrobiologů, molekulárních biologů, biochemiků a klinických farmakologů nad specifickou problematikou infekcí u nemocných s oslabenou imunitou....

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu