This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2016 Czech edition

X. workshop & VII. mykologický pre-workshop CELL projektu „Oportunní infekce u hematologických nemocných“

Iva Kocmanová

Oddělení klinické mikrobiologie, FN Brno

V průběhu minulých ročníků se projekt „Oportunní infekce u hematologických nemocných“ stal stálicí v celoročním programu zdravotníků pečujících o pacienty s hematologickou malignitou. Místem konání akce bývalo obvykle Brno, ale již dvakrát proběhl workshop i v Hradci Králové.   Původní vize projektu byla koncipována jako pracovní setkání hematologů, onkologů, mikrobiologů, molekulárních biologů, biochemiků a klinických farmakologů nad specifickou problematikou infekcí u nemocných s oslabenou imunitou....

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu