This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2016 Czech edition

WCIGIC 2016: nová data o cetuximabu studie TAILOR(1)

Eva Sedláčková

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn Cetuximab v kombinaci s FOLFOX je vysoce účinným prvoliniovým režimem u pacientů s wt-RAS mCRC a tento režim výrazně zlepšuje PFS, OS i ORR. Tolerabilita kombinačního režimu byla v souladu s předchozími studiemi. Klíčová slova: cetuximab, FOLFOX4, wt-RAS, mCRC   Na letošním červnovém světovém kongresu o gastrointestinálních nádorech v Barceloně byl kolorektální karcinom opět jedním z nosných témat. V této oblasti zaujala čínská randomizovaná studie fáze III...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu