This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2016 Czech edition

WCIGIC 2016: nová data o cetuximabu studie TAILOR(1)

Eva Sedláčková

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn Cetuximab v kombinaci s FOLFOX je vysoce účinným prvoliniovým režimem u pacientů s wt-RAS mCRC a tento režim výrazně zlepšuje PFS, OS i ORR. Tolerabilita kombinačního režimu byla v souladu s předchozími studiemi. Klíčová slova: cetuximab, FOLFOX4, wt-RAS, mCRC   Na letošním červnovém světovém kongresu o gastrointestinálních nádorech v Barceloně byl kolorektální karcinom opět jedním z nosných témat. V této oblasti zaujala čínská randomizovaná studie fáze III...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu