This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2016 Czech edition

WCIGIC 2016: nová data o cetuximabu studie TAILOR(1)

Eva Sedláčková

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn Cetuximab v kombinaci s FOLFOX je vysoce účinným prvoliniovým režimem u pacientů s wt-RAS mCRC a tento režim výrazně zlepšuje PFS, OS i ORR. Tolerabilita kombinačního režimu byla v souladu s předchozími studiemi. Klíčová slova: cetuximab, FOLFOX4, wt-RAS, mCRC   Na letošním červnovém světovém kongresu o gastrointestinálních nádorech v Barceloně byl kolorektální karcinom opět jedním z nosných témat. V této oblasti zaujala čínská randomizovaná studie fáze III...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu