This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2014 Czech edition

Významná léčebná odpověď na biologickou léčbu trastuzumabem u mladé ženy s HER2/neu pozitivním karcinomem prsu

Pavel Jandík

Chirurgická klinika, Komplexní onkologické centrum, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Úvod Jedním z předpokladů úspěšného výsledku onkologické péče u karcinomu prsu (KP) je časná diagnóza a co nejpřesnější určení biologických parametrů nádoru. Nové poznatky v oblasti molekulární a genetické analýzy umožňují podrobněji stanovit a upřesnit fenotyp nádoru. Jeho znalost predikuje druh léčby a její úspěšnost. Umožňuje aplikaci personalizované onkologické léčby u jednoho každého případu onemocnění. Samostatnou skupinu karcinomů prsu tvoří nádory s HER2/neu pozitivitou....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu