This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2014 Czech edition

Významná léčebná odpověď na biologickou léčbu trastuzumabem u mladé ženy s HER2/neu pozitivním karcinomem prsu

Pavel Jandík

Chirurgická klinika, Komplexní onkologické centrum, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Úvod Jedním z předpokladů úspěšného výsledku onkologické péče u karcinomu prsu (KP) je časná diagnóza a co nejpřesnější určení biologických parametrů nádoru. Nové poznatky v oblasti molekulární a genetické analýzy umožňují podrobněji stanovit a upřesnit fenotyp nádoru. Jeho znalost predikuje druh léčby a její úspěšnost. Umožňuje aplikaci personalizované onkologické léčby u jednoho každého případu onemocnění. Samostatnou skupinu karcinomů prsu tvoří nádory s HER2/neu pozitivitou....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu