This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2014 Czech edition

Významná léčebná odpověď na biologickou léčbu trastuzumabem u mladé ženy s HER2/neu pozitivním karcinomem prsu

Pavel Jandík

Chirurgická klinika, Komplexní onkologické centrum, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Úvod Jedním z předpokladů úspěšného výsledku onkologické péče u karcinomu prsu (KP) je časná diagnóza a co nejpřesnější určení biologických parametrů nádoru. Nové poznatky v oblasti molekulární a genetické analýzy umožňují podrobněji stanovit a upřesnit fenotyp nádoru. Jeho znalost predikuje druh léčby a její úspěšnost. Umožňuje aplikaci personalizované onkologické léčby u jednoho každého případu onemocnění. Samostatnou skupinu karcinomů prsu tvoří nádory s HER2/neu pozitivitou....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu