This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Význam vyšetření likvoru u roztroušené sklerózy

David Zeman

Katedra biomedicínských oborů LF Ostravské univerzity, Ostrava

Souhrn Hlavní důvody provedení lumbální punkce u pacientů s podezřením na roztroušenou sklerózu lze rozdělit na diagnostické, diferenciálně diagnostické, prognostické a vědecké (nálezy umožňují hlubší pochopení imunopatogeneze roztroušené sklerózy). Za minimální požadavky pro rutinní diagnostické vyšetření likvoru v tomto kontextu lze považovat stanovení počtu buněk a jejich diferenciaci, stanovení celkové bílkoviny v likvoru a stanovení albuminu a IgG doplněné o detekci oligoklonálních IgG pásů v párovém vzorku likvoru...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu