This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Význam vyšetření likvoru u roztroušené sklerózy

David Zeman

Katedra biomedicínských oborů LF Ostravské univerzity, Ostrava

Souhrn Hlavní důvody provedení lumbální punkce u pacientů s podezřením na roztroušenou sklerózu lze rozdělit na diagnostické, diferenciálně diagnostické, prognostické a vědecké (nálezy umožňují hlubší pochopení imunopatogeneze roztroušené sklerózy). Za minimální požadavky pro rutinní diagnostické vyšetření likvoru v tomto kontextu lze považovat stanovení počtu buněk a jejich diferenciaci, stanovení celkové bílkoviny v likvoru a stanovení albuminu a IgG doplněné o detekci oligoklonálních IgG pásů v párovém vzorku likvoru...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu