This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Význam vyšetření likvoru u roztroušené sklerózy

David Zeman

Katedra biomedicínských oborů LF Ostravské univerzity, Ostrava

Souhrn Hlavní důvody provedení lumbální punkce u pacientů s podezřením na roztroušenou sklerózu lze rozdělit na diagnostické, diferenciálně diagnostické, prognostické a vědecké (nálezy umožňují hlubší pochopení imunopatogeneze roztroušené sklerózy). Za minimální požadavky pro rutinní diagnostické vyšetření likvoru v tomto kontextu lze považovat stanovení počtu buněk a jejich diferenciaci, stanovení celkové bílkoviny v likvoru a stanovení albuminu a IgG doplněné o detekci oligoklonálních IgG pásů v párovém vzorku likvoru...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu