This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Význam vyšetření likvoru u roztroušené sklerózy

David Zeman

Katedra biomedicínských oborů LF Ostravské univerzity, Ostrava

Souhrn Hlavní důvody provedení lumbální punkce u pacientů s podezřením na roztroušenou sklerózu lze rozdělit na diagnostické, diferenciálně diagnostické, prognostické a vědecké (nálezy umožňují hlubší pochopení imunopatogeneze roztroušené sklerózy). Za minimální požadavky pro rutinní diagnostické vyšetření likvoru v tomto kontextu lze považovat stanovení počtu buněk a jejich diferenciaci, stanovení celkové bílkoviny v likvoru a stanovení albuminu a IgG doplněné o detekci oligoklonálních IgG pásů v párovém vzorku likvoru...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu