This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2022 Czech edition

Význam screeningu deprese a úzkosti u pacientky s NET, která byla léčena přípravkem Somatuline Autogel

Kateřina Licková

Onkologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Úvod Neuroendokrinní tumory (NET) jsou poměrně vzácná skupina nádorů s odhadovanou incidencí 4–6/100 000 [1], jejichž důležitým znakem je heterogenita. Míra přežití je vysoká i u metastatického onemocnění, prevalence je uváděna 35/100 000 [1, 2]. Mediánem věku primární diagnostiky je šestá dekáda, vyjma pacientů s dědičnými syndromy, kde je průměrný věk mnohem nižší [2]. Téměř...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.




Partneři projektu