This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2022 Czech edition

Význam screeningu deprese a úzkosti u pacientky s NET, která byla léčena přípravkem Somatuline Autogel

Kateřina Licková

Onkologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Úvod Neuroendokrinní tumory (NET) jsou poměrně vzácná skupina nádorů s odhadovanou incidencí 4–6/100 000 [1], jejichž důležitým znakem je heterogenita. Míra přežití je vysoká i u metastatického onemocnění, prevalence je uváděna 35/100 000 [1, 2]. Mediánem věku primární diagnostiky je šestá dekáda, vyjma pacientů s dědičnými syndromy, kde je průměrný věk mnohem nižší [2]. Téměř...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu