This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2022 Czech edition

Význam screeningu deprese a úzkosti u pacientky s NET, která byla léčena přípravkem Somatuline Autogel

Kateřina Licková

Onkologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Úvod Neuroendokrinní tumory (NET) jsou poměrně vzácná skupina nádorů s odhadovanou incidencí 4–6/100 000 [1], jejichž důležitým znakem je heterogenita. Míra přežití je vysoká i u metastatického onemocnění, prevalence je uváděna 35/100 000 [1, 2]. Mediánem věku primární diagnostiky je šestá dekáda, vyjma pacientů s dědičnými syndromy, kde je průměrný věk mnohem nižší [2]. Téměř...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu