This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2018 Czech edition

Význam onkomarkerů v uroonkologii

Michaela Matoušková, Vlasta Králová

Urocentrum Praha

Monitorování hladin nádorových markerů patří do standardního algoritmu sledování nemocných při protinádorové léčbě a po jejím ukončení. Nárůst hladin vede k restagingu onemocnění, a umožní tak citlivě reagovat na progresi onemocnění. Některé markery se uplatňují i v diagnostice a jsou pro primární diagnostiku neustále více a více zdokonalovány. V urologické onkologii se v současné době v běžné klinické praxi využívají markery u testikulárních tumorů (AFP, β-hCG, LD) a u zhoubných nádorů...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu