This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2018 Czech edition

Význam onkomarkerů v uroonkologii

Michaela Matoušková, Vlasta Králová

Urocentrum Praha

Monitorování hladin nádorových markerů patří do standardního algoritmu sledování nemocných při protinádorové léčbě a po jejím ukončení. Nárůst hladin vede k restagingu onemocnění, a umožní tak citlivě reagovat na progresi onemocnění. Některé markery se uplatňují i v diagnostice a jsou pro primární diagnostiku neustále více a více zdokonalovány. V urologické onkologii se v současné době v běžné klinické praxi využívají markery u testikulárních tumorů (AFP, β-hCG, LD) a u zhoubných nádorů...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu