This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2018 Czech edition

Význam onkomarkerů v uroonkologii

Michaela Matoušková, Vlasta Králová

Urocentrum Praha

Monitorování hladin nádorových markerů patří do standardního algoritmu sledování nemocných při protinádorové léčbě a po jejím ukončení. Nárůst hladin vede k restagingu onemocnění, a umožní tak citlivě reagovat na progresi onemocnění. Některé markery se uplatňují i v diagnostice a jsou pro primární diagnostiku neustále více a více zdokonalovány. V urologické onkologii se v současné době v běžné klinické praxi využívají markery u testikulárních tumorů (AFP, β-hCG, LD) a u zhoubných nádorů...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu