This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2018 Czech edition

Význam onkomarkerů v uroonkologii

Michaela Matoušková, Vlasta Králová

Urocentrum Praha

Monitorování hladin nádorových markerů patří do standardního algoritmu sledování nemocných při protinádorové léčbě a po jejím ukončení. Nárůst hladin vede k restagingu onemocnění, a umožní tak citlivě reagovat na progresi onemocnění. Některé markery se uplatňují i v diagnostice a jsou pro primární diagnostiku neustále více a více zdokonalovány. V urologické onkologii se v současné době v běžné klinické praxi využívají markery u testikulárních tumorů (AFP, β-hCG, LD) a u zhoubných nádorů...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu