This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2023 Czech edition

Význam NNT ve správné interpretaci výsledků

Jiří Slíva

Ústav farmakologie, 3. LF UK v Praze

Úvod Každodenně jsme při sledování odborné literatury konfrontováni s množstvím čísel a statistických údajů, jejichž interpretace nemusí být vždy snadná. Přitom tyto údaje mají cílovému konzumentovi poskytnout relevantní informaci, kterou by bylo vhodné následně zohlednit v běžné klinické praxi. V posledních dekádách v mnoha odvětvích medicíny se tak setkáváme například s relativně jednoduchým statistickým konceptem...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu