This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2023 Czech edition

Význam NNT ve správné interpretaci výsledků

Jiří Slíva

Ústav farmakologie, 3. LF UK v Praze

Úvod Každodenně jsme při sledování odborné literatury konfrontováni s množstvím čísel a statistických údajů, jejichž interpretace nemusí být vždy snadná. Přitom tyto údaje mají cílovému konzumentovi poskytnout relevantní informaci, kterou by bylo vhodné následně zohlednit v běžné klinické praxi. V posledních dekádách v mnoha odvětvích medicíny se tak setkáváme například s relativně jednoduchým statistickým konceptem...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu