This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2023 Czech edition

Význam NNT ve správné interpretaci výsledků

Jiří Slíva

Ústav farmakologie, 3. LF UK v Praze

Úvod Každodenně jsme při sledování odborné literatury konfrontováni s množstvím čísel a statistických údajů, jejichž interpretace nemusí být vždy snadná. Přitom tyto údaje mají cílovému konzumentovi poskytnout relevantní informaci, kterou by bylo vhodné následně zohlednit v běžné klinické praxi. V posledních dekádách v mnoha odvětvích medicíny se tak setkáváme například s relativně jednoduchým statistickým konceptem...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu