This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Význam léčby azacitidinem u relapsu MDS po alogenní transplantaci krvetvorných buněk

Petra Bělohlávková

IV. interní hematologická klinika, LF a FN Hradec Králové

Úvod Jedinou kurativní léčbu pro pacienty s myelodysplastickým syndromem (MDS) vyššího rizika představuje provedení alogenní transplantace krvetvorných buněk (HSCT). Vzhledem k vysokému věku v době diagnózy MDS můžeme toto léčebné řešení zvažovat jen u 5–10 % pacientů. I přes naši veškerou snahu nejsou výsledky HSCT u MDS povzbudivé, protože pětileté přežití pacientů po HSCT se pohybuje mezi 25–60 %. Výsledky HSCT jsou ovlivněny celou...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu