This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Význam léčby azacitidinem u relapsu MDS po alogenní transplantaci krvetvorných buněk

Petra Bělohlávková

IV. interní hematologická klinika, LF a FN Hradec Králové

Úvod Jedinou kurativní léčbu pro pacienty s myelodysplastickým syndromem (MDS) vyššího rizika představuje provedení alogenní transplantace krvetvorných buněk (HSCT). Vzhledem k vysokému věku v době diagnózy MDS můžeme toto léčebné řešení zvažovat jen u 5–10 % pacientů. I přes naši veškerou snahu nejsou výsledky HSCT u MDS povzbudivé, protože pětileté přežití pacientů po HSCT se pohybuje mezi 25–60 %. Výsledky HSCT jsou ovlivněny celou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu