This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Význam léčby azacitidinem u relapsu MDS po alogenní transplantaci krvetvorných buněk

Petra Bělohlávková

IV. interní hematologická klinika, LF a FN Hradec Králové

Úvod Jedinou kurativní léčbu pro pacienty s myelodysplastickým syndromem (MDS) vyššího rizika představuje provedení alogenní transplantace krvetvorných buněk (HSCT). Vzhledem k vysokému věku v době diagnózy MDS můžeme toto léčebné řešení zvažovat jen u 5–10 % pacientů. I přes naši veškerou snahu nejsou výsledky HSCT u MDS povzbudivé, protože pětileté přežití pacientů po HSCT se pohybuje mezi 25–60 %. Výsledky HSCT jsou ovlivněny celou...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu