This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Význam léčby azacitidinem u relapsu MDS po alogenní transplantaci krvetvorných buněk

Petra Bělohlávková

IV. interní hematologická klinika, LF a FN Hradec Králové

Úvod Jedinou kurativní léčbu pro pacienty s myelodysplastickým syndromem (MDS) vyššího rizika představuje provedení alogenní transplantace krvetvorných buněk (HSCT). Vzhledem k vysokému věku v době diagnózy MDS můžeme toto léčebné řešení zvažovat jen u 5–10 % pacientů. I přes naši veškerou snahu nejsou výsledky HSCT u MDS povzbudivé, protože pětileté přežití pacientů po HSCT se pohybuje mezi 25–60 %. Výsledky HSCT jsou ovlivněny celou...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu