This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Význam léčby azacitidinem u relapsu MDS po alogenní transplantaci krvetvorných buněk

Petra Bělohlávková

IV. interní hematologická klinika, LF a FN Hradec Králové

Úvod Jedinou kurativní léčbu pro pacienty s myelodysplastickým syndromem (MDS) vyššího rizika představuje provedení alogenní transplantace krvetvorných buněk (HSCT). Vzhledem k vysokému věku v době diagnózy MDS můžeme toto léčebné řešení zvažovat jen u 5–10 % pacientů. I přes naši veškerou snahu nejsou výsledky HSCT u MDS povzbudivé, protože pětileté přežití pacientů po HSCT se pohybuje mezi 25–60 %. Výsledky HSCT jsou ovlivněny celou...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu