This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2016 Czech edition

Význam dosažené hloubky remise jako prognostického faktoru na přežití u pacientů s metastatickým renálním karcinomem

Ivo Kocák, Ilona Kocáková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

Souhrn Odpověď na léčbu je důležitým cílem v klinických studiích v léčbě generalizovaného onemocnění. Nicméně prognostická užitečnost, vyvozovaná z dosažené nejlepší odpovědi na léčbu metastatického renálního karcinomu (mRCC), zůstává nejasná. Autoři v provedené analýze prokazují prognostický význam dosažené odpovědi v léčbě mRCC bez ohledu na linii léčby či použitou látku cílené terapie. Klíčová slova: renální karcinom, cytokiny, cílená terapie, celková odpověď, doba do progrese,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu