This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2016 Czech edition

Význam dosažené hloubky remise jako prognostického faktoru na přežití u pacientů s metastatickým renálním karcinomem

Ivo Kocák, Ilona Kocáková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

Souhrn Odpověď na léčbu je důležitým cílem v klinických studiích v léčbě generalizovaného onemocnění. Nicméně prognostická užitečnost, vyvozovaná z dosažené nejlepší odpovědi na léčbu metastatického renálního karcinomu (mRCC), zůstává nejasná. Autoři v provedené analýze prokazují prognostický význam dosažené odpovědi v léčbě mRCC bez ohledu na linii léčby či použitou látku cílené terapie. Klíčová slova: renální karcinom, cytokiny, cílená terapie, celková odpověď, doba do progrese,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu