This site is intended for healthcare professionals

Nutrition News 1/2013 Czech edition

Výživa předčasně narozených dětí – nová šance

Tiskové a organizační odd.

Krajská zdravotní, a.s.

Malnutrice představuje pro předčasně narozené děti vážné riziko. U dětí s porodní váhou do 1 500 g, kterým mateřské mléko nestačí, nebo je nejsou ani schopny strávit, musí být tedy výživa zajišťována pomocí infuzí, které se připravují individálně dle konkrétních potřeb každého miminka. Taková příprava je však náročná jednak na čas, jednak s sebou nese určité riziko spojené s kontaminací či případnými omyly v medikaci.

Významnou pomoc pro předčasně narozené děti proto představují univerzální parenterální výživy s intravenózní aplikací. Nový druh takové infuzní emulze s názvem NUMETA představila společnost Baxter na 22. kongresu společnosti European Society of Pediatric and Neonatal Care (ESPNIC), který se konal 2.-5. 11. 2011 v německém Hannoveru.

V České republice byla tato směs poprvé použita na novorozeneckém oddělení Dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí v červnu loňského roku. Primář tohoto oddělení, MUDr. Petr Janec, se může pochlubit, že svým rozhodnutím o aplikaci nově schválené infuze se stali prvními nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Rozhodnutí padlo poté, co se v ústecké nemocnici narodil chlapec s pouhými 980 g. Netoleroval plně enterální výživu a pro zajištění parenterální výživy přes víkendy mu byla nasazena NUMETA, kterou dostával 13 dní, začal přibývat na tělesné váze a přibližně po měsíci a půl si jej rodiče mohli odvézt domů. To už vážil přes 2 kg. Od té doby byla NUMETA s úspěchem použita u dalších malých pacientů.

Dosud byly infuze v praxi ústecké nemocnice připravovány především v nemocniční lékárně. Vzhledem k časové náročnosti takové přípravy je snadné zacházení s univerzální infuzí vnímáno pozitivně. NUMETA G13% E, infuzní emulze je vyráběna jako 3komorový vak. Každý vak obsahuje sterilní apyrogenní kombinaci roztoku glukózy, roztok aminokyselin vhodných pro pediatrické použití
s dalšími elektrolyty a lipidovou emulzí. Je však možné přidat i další látku dle aktuální potřeby novorozence. Dávkování u extrémně nezralých dětí závisí především na jejich hmotnosti, klinickém stavu a schopnosti metabolizovat složky přípravku NUMETA. Celkové složení elektrolytů a makronutriční složení je závislé na počtu aktivovaných komor. Neředěný přípravek NUMETA má vysokou osmolaritu, a proto jej lze podávat pouze do centrální žíly. Nicméně dostatečné naředění přípravku NUMETA vodou na injekci sníží osmolaritu a umožní podání do periferní žíly. V průběhu první hodiny je nutné postupně zvyšovat rychlost podávání. Před ukončením podávání přípravku NUMETA se v průběhu poslední hodiny rychlost podávání postupně snižuje. Rychlost podávání je nutné upravit podle požadované podávané dávky, denního objemového příjmu infuzí a jejího trvání. U předčasně narozených novorozenců se obvykle doporučuje kontinuální parenterální podávání po dobu delší než 24 hodin. Avšak jeden vak nesmí být aktivován, zavěšen a podáván déle než 24 hodin. Infuze lze podávat opakovaně v souladu s pacientovou metabolickou tolerancí. Léčba pomocí parenterální výživy může pokračovat tak dlouho, jak vyžaduje klinický stav pacienta.

Primář Janec je na základě dosavadních kladných zkušeností přesvědčen, že univerzální infuze budou v budoucnosti nacházet stále větší uplatnění. Novorozencům s nízkou porodní hmotností prospívají a rychle po ní přibírají na váze. O své znalosti v této oblasti je ochoten se podělit s lékaři z jiných nemocnic.

 

Tiskové a organizační odd.
Krajská zdravotní, a.s.
e-mail: ev.urbanova@kzcr.eu

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu