This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2019 Czech edition

Využití testu Oncotype DX při rozhodování o adjuvantní léčbě u časného karcinomu prsu

Mojmír Randula

Onkologické centrum Multiscan, s.r.o., Pardubice, KOC Pardubického kraje

Úvod Genomický test Oncotype DX je užíván jako pomocný prognostický test k posouzení rizika vzdálené recidivy a jeho možného snížení adjuvantní chemoterapií. Test je použitelný u žen po kurativní operaci časného karcinomu prsu typu luminal A či B, G2, HER negativních s pozitivními estrogenovými receptory, při přítomnosti rizikového faktoru.   Kazuistika Pacientka, 52letá postmenopauzální žena bez významných komorbidit, podstoupila v březnu 2017...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu