This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2019 Czech edition

Využití testu Oncotype DX při rozhodování o adjuvantní léčbě u časného karcinomu prsu

Mojmír Randula

Onkologické centrum Multiscan, s.r.o., Pardubice, KOC Pardubického kraje

Úvod Genomický test Oncotype DX je užíván jako pomocný prognostický test k posouzení rizika vzdálené recidivy a jeho možného snížení adjuvantní chemoterapií. Test je použitelný u žen po kurativní operaci časného karcinomu prsu typu luminal A či B, G2, HER negativních s pozitivními estrogenovými receptory, při přítomnosti rizikového faktoru.   Kazuistika Pacientka, 52letá postmenopauzální žena bez významných komorbidit, podstoupila v březnu 2017...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu