This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2019 Czech edition

Využití testu Oncotype DX při rozhodování o adjuvantní léčbě u časného karcinomu prsu

Mojmír Randula

Onkologické centrum Multiscan, s.r.o., Pardubice, KOC Pardubického kraje

Úvod Genomický test Oncotype DX je užíván jako pomocný prognostický test k posouzení rizika vzdálené recidivy a jeho možného snížení adjuvantní chemoterapií. Test je použitelný u žen po kurativní operaci časného karcinomu prsu typu luminal A či B, G2, HER negativních s pozitivními estrogenovými receptory, při přítomnosti rizikového faktoru.   Kazuistika Pacientka, 52letá postmenopauzální žena bez významných komorbidit, podstoupila v březnu 2017...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu