This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2019 Czech edition

Využití testu Oncotype DX při rozhodování o adjuvantní léčbě u časného karcinomu prsu

Mojmír Randula

Onkologické centrum Multiscan, s.r.o., Pardubice, KOC Pardubického kraje

Úvod Genomický test Oncotype DX je užíván jako pomocný prognostický test k posouzení rizika vzdálené recidivy a jeho možného snížení adjuvantní chemoterapií. Test je použitelný u žen po kurativní operaci časného karcinomu prsu typu luminal A či B, G2, HER negativních s pozitivními estrogenovými receptory, při přítomnosti rizikového faktoru.   Kazuistika Pacientka, 52letá postmenopauzální žena bez významných komorbidit, podstoupila v březnu 2017...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu