This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2019 Czech edition

Využití PET/CT u nádorů hlavy a krku

Michaela Jirkovská

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Úvod Dlaždicobuněčné karcinomy jsou nejčastější variantou zhoubných nádorů hlavy a krku (head and neck squamous cell carcinoma – HNSCC), kterých je nově celosvětově diagnostikováno více než 550 000 ročně (1). Jejich management je multidisciplinární. Lokalita primárního nádoru a rozsah onemocnění patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující léčebnou strategii, ale i prognózu pacienta. Staging onemocnění se primárně odvíjí od klinického vyšetření a zobrazovacích...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu