This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2019 Czech edition

Využití PET/CT u nádorů hlavy a krku

Michaela Jirkovská

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Úvod Dlaždicobuněčné karcinomy jsou nejčastější variantou zhoubných nádorů hlavy a krku (head and neck squamous cell carcinoma – HNSCC), kterých je nově celosvětově diagnostikováno více než 550 000 ročně (1). Jejich management je multidisciplinární. Lokalita primárního nádoru a rozsah onemocnění patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující léčebnou strategii, ale i prognózu pacienta. Staging onemocnění se primárně odvíjí od klinického vyšetření a zobrazovacích...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu