This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2019 Czech edition

Využití PET/CT u nádorů hlavy a krku

Michaela Jirkovská

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Úvod Dlaždicobuněčné karcinomy jsou nejčastější variantou zhoubných nádorů hlavy a krku (head and neck squamous cell carcinoma – HNSCC), kterých je nově celosvětově diagnostikováno více než 550 000 ročně (1). Jejich management je multidisciplinární. Lokalita primárního nádoru a rozsah onemocnění patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující léčebnou strategii, ale i prognózu pacienta. Staging onemocnění se primárně odvíjí od klinického vyšetření a zobrazovacích...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu