This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2019 Czech edition

Využití PET/CT u nádorů hlavy a krku

Michaela Jirkovská

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Úvod Dlaždicobuněčné karcinomy jsou nejčastější variantou zhoubných nádorů hlavy a krku (head and neck squamous cell carcinoma – HNSCC), kterých je nově celosvětově diagnostikováno více než 550 000 ročně (1). Jejich management je multidisciplinární. Lokalita primárního nádoru a rozsah onemocnění patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující léčebnou strategii, ale i prognózu pacienta. Staging onemocnění se primárně odvíjí od klinického vyšetření a zobrazovacích...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu