This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Využití fatgraftingu při rekonstrukci prsů

Libor Kment

Klinika plastické chirurgie FNB a 1. LF UK v Praze

Úvod Kromě běžných metod rekonstrukce prsů jsou v poslední době vkládány velké naděje do rekonstrukcí pomocí autologního přenosu tukové tkáně (fatgrafting). Transplantace tuku je zároveň jednou z nejdiskutovanějších disciplín plastické i estetické chirurgie současnosti.   Metody fatgraftingu a jejich přínos Přenosy tukové tkáně se provádějí s různou úspěšností více než sto let a injekční transplantace...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu