This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Využití fatgraftingu při rekonstrukci prsů

Libor Kment

Klinika plastické chirurgie FNB a 1. LF UK v Praze

Úvod Kromě běžných metod rekonstrukce prsů jsou v poslední době vkládány velké naděje do rekonstrukcí pomocí autologního přenosu tukové tkáně (fatgrafting). Transplantace tuku je zároveň jednou z nejdiskutovanějších disciplín plastické i estetické chirurgie současnosti.   Metody fatgraftingu a jejich přínos Přenosy tukové tkáně se provádějí s různou úspěšností více než sto let a injekční transplantace...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu