This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Využití fatgraftingu při rekonstrukci prsů

Libor Kment

Klinika plastické chirurgie FNB a 1. LF UK v Praze

Úvod Kromě běžných metod rekonstrukce prsů jsou v poslední době vkládány velké naděje do rekonstrukcí pomocí autologního přenosu tukové tkáně (fatgrafting). Transplantace tuku je zároveň jednou z nejdiskutovanějších disciplín plastické i estetické chirurgie současnosti.   Metody fatgraftingu a jejich přínos Přenosy tukové tkáně se provádějí s různou úspěšností více než sto let a injekční transplantace...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu