This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Využití detekce somatických mutací pro pacienty s cytopenií nejasného významu a u myelodysplastického syndromu

Tomáš Stopka

BIOCEV a 1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha

Abstrakt Somatické mutace u nádorových onemocnění včetně hematologických malignit jsou výsledkem selekce buněk v průběhu života a některé procesy, jako třeba chemoterapie nebo radioterapie, vývoj nádorového onemocnění v případě takové dispozice uspíší. Zahájení protinádorové léčby může ovlivnit mutační spektrum nádorového klonu, a to zejména u pacientů, kteří na terapii zareagují, v opačném případě terapie napomůže propagaci klonu a zvýšení alelické frekvence mutací rezistentních klonů....

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu