This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Využití detekce somatických mutací pro pacienty s cytopenií nejasného významu a u myelodysplastického syndromu

Tomáš Stopka

BIOCEV a 1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha

Abstrakt Somatické mutace u nádorových onemocnění včetně hematologických malignit jsou výsledkem selekce buněk v průběhu života a některé procesy, jako třeba chemoterapie nebo radioterapie, vývoj nádorového onemocnění v případě takové dispozice uspíší. Zahájení protinádorové léčby může ovlivnit mutační spektrum nádorového klonu, a to zejména u pacientů, kteří na terapii zareagují, v opačném případě terapie napomůže propagaci klonu a zvýšení alelické frekvence mutací rezistentních klonů....

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu