This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 1/2019 Czech edition

Vysokoúčinná terapia natalizumabom ako prvá voľba liečby roztrúsenej sklerózy

Zuzana Rous, Matouš Rous, Jan Mareš

Neurologická klinika, Fakultná nemocnica Olomouc a Lekárska fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Súhrn Začatie liečby roztrúsenej sklerózy vysokoúčinnou terapiou už v raných štádiách choroby je z medicínskeho hľadiska indikované u pacientov s vysokou aktivitou choroby. Táto terapia zahŕňa nasadenie vysokoúčinných preparátov od začiatku choroby bez predchádzajúcej terapie preparátmi s nižšou účinnosťou. Okrem iných do tejto skupiny patrí aj natalizumab. V práci je opísané nasadenie natalizumabu u pacientky s vysokou aktivitou choroby s cieľom dosiahnutia stabilizácie choroby. Kľúčové slová:...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu