This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 1/2019 Czech edition

Vysokoúčinná terapia natalizumabom ako prvá voľba liečby roztrúsenej sklerózy

Zuzana Rous, Matouš Rous, Jan Mareš

Neurologická klinika, Fakultná nemocnica Olomouc a Lekárska fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Súhrn Začatie liečby roztrúsenej sklerózy vysokoúčinnou terapiou už v raných štádiách choroby je z medicínskeho hľadiska indikované u pacientov s vysokou aktivitou choroby. Táto terapia zahŕňa nasadenie vysokoúčinných preparátov od začiatku choroby bez predchádzajúcej terapie preparátmi s nižšou účinnosťou. Okrem iných do tejto skupiny patrí aj natalizumab. V práci je opísané nasadenie natalizumabu u pacientky s vysokou aktivitou choroby s cieľom dosiahnutia stabilizácie choroby. Kľúčové slová:...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu