This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 1/2019 Czech edition

Vysokoúčinná terapia natalizumabom ako prvá voľba liečby roztrúsenej sklerózy

Zuzana Rous, Matouš Rous, Jan Mareš

Neurologická klinika, Fakultná nemocnica Olomouc a Lekárska fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Súhrn Začatie liečby roztrúsenej sklerózy vysokoúčinnou terapiou už v raných štádiách choroby je z medicínskeho hľadiska indikované u pacientov s vysokou aktivitou choroby. Táto terapia zahŕňa nasadenie vysokoúčinných preparátov od začiatku choroby bez predchádzajúcej terapie preparátmi s nižšou účinnosťou. Okrem iných do tejto skupiny patrí aj natalizumab. V práci je opísané nasadenie natalizumabu u pacientky s vysokou aktivitou choroby s cieľom dosiahnutia stabilizácie choroby. Kľúčové slová:...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu