This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Výsledky studie fáze II porovnávající trastuzumab emtasin (T-DM1) versus trastuzumab plus docetaxel

Hana Kaiserová

Redakce Breast Cancer News

Na letošním kongresu ESMO ve Stockholmu přednesla Sara Hurvitz výsledky studie fáze II, ve které byl v první linii léčby HER2 pozitivního metastatického karcinomu porovnáván trastuzumab emtasin (T-DM1) v dávce 3,6 mg/kg každé 3 týdny se standardní léčbou, tedy kombinací trastuzumab 6 mg/kg každé 3 týdny (po úvodní dávce 8 mg/kg) plus docetaxel 75 nebo 100 mg/m2. V obou ramenech probíhala léčba...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu