This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Výsledky studie fáze II porovnávající trastuzumab emtasin (T-DM1) versus trastuzumab plus docetaxel

Hana Kaiserová

Redakce Breast Cancer News

Na letošním kongresu ESMO ve Stockholmu přednesla Sara Hurvitz výsledky studie fáze II, ve které byl v první linii léčby HER2 pozitivního metastatického karcinomu porovnáván trastuzumab emtasin (T-DM1) v dávce 3,6 mg/kg každé 3 týdny se standardní léčbou, tedy kombinací trastuzumab 6 mg/kg každé 3 týdny (po úvodní dávce 8 mg/kg) plus docetaxel 75 nebo 100 mg/m2. V obou ramenech probíhala léčba...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu