This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Výsledky studie fáze II porovnávající trastuzumab emtasin (T-DM1) versus trastuzumab plus docetaxel

Hana Kaiserová

Redakce Breast Cancer News

Na letošním kongresu ESMO ve Stockholmu přednesla Sara Hurvitz výsledky studie fáze II, ve které byl v první linii léčby HER2 pozitivního metastatického karcinomu porovnáván trastuzumab emtasin (T-DM1) v dávce 3,6 mg/kg každé 3 týdny se standardní léčbou, tedy kombinací trastuzumab 6 mg/kg každé 3 týdny (po úvodní dávce 8 mg/kg) plus docetaxel 75 nebo 100 mg/m2. V obou ramenech probíhala léčba...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu