This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Výsledky studie fáze II porovnávající trastuzumab emtasin (T-DM1) versus trastuzumab plus docetaxel

Hana Kaiserová

Redakce Breast Cancer News

Na letošním kongresu ESMO ve Stockholmu přednesla Sara Hurvitz výsledky studie fáze II, ve které byl v první linii léčby HER2 pozitivního metastatického karcinomu porovnáván trastuzumab emtasin (T-DM1) v dávce 3,6 mg/kg každé 3 týdny se standardní léčbou, tedy kombinací trastuzumab 6 mg/kg každé 3 týdny (po úvodní dávce 8 mg/kg) plus docetaxel 75 nebo 100 mg/m2. V obou ramenech probíhala léčba...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu