This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2016 Czech edition

Výsledky dlouhodobého sledování HER2 pozitivních pacientek po adjuvantní léčbě s trastuzumabem

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod Trastuzumab přinesl velkou změnu v léčbě HER2neu pozitivního karcinomu prsu. Z původně prognosticky velmi nepříznivého onemocnění je změnil v dobře léčitelné a výrazně ovlivnil přežití jak po adjuvantní, tak po paliativní léčbě. U pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu nacházíme na povrchu nádorových buněk zvýšené množství lidského epidermálního růstového faktoru receptoru 2 (HER2). HER pozitivní karcinom se vyskytuje u 12-20 % pacientek s karcinomem prsu. Toto...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu