This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2016 Czech edition

Výsledky dlouhodobého sledování HER2 pozitivních pacientek po adjuvantní léčbě s trastuzumabem

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod Trastuzumab přinesl velkou změnu v léčbě HER2neu pozitivního karcinomu prsu. Z původně prognosticky velmi nepříznivého onemocnění je změnil v dobře léčitelné a výrazně ovlivnil přežití jak po adjuvantní, tak po paliativní léčbě. U pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu nacházíme na povrchu nádorových buněk zvýšené množství lidského epidermálního růstového faktoru receptoru 2 (HER2). HER pozitivní karcinom se vyskytuje u 12-20 % pacientek s karcinomem prsu. Toto...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu