This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2016 Czech edition

Výsledky dlouhodobého sledování HER2 pozitivních pacientek po adjuvantní léčbě s trastuzumabem

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod Trastuzumab přinesl velkou změnu v léčbě HER2neu pozitivního karcinomu prsu. Z původně prognosticky velmi nepříznivého onemocnění je změnil v dobře léčitelné a výrazně ovlivnil přežití jak po adjuvantní, tak po paliativní léčbě. U pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu nacházíme na povrchu nádorových buněk zvýšené množství lidského epidermálního růstového faktoru receptoru 2 (HER2). HER pozitivní karcinom se vyskytuje u 12-20 % pacientek s karcinomem prsu. Toto...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu