This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2016 Czech edition

Výsledky dlouhodobého sledování HER2 pozitivních pacientek po adjuvantní léčbě s trastuzumabem

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod Trastuzumab přinesl velkou změnu v léčbě HER2neu pozitivního karcinomu prsu. Z původně prognosticky velmi nepříznivého onemocnění je změnil v dobře léčitelné a výrazně ovlivnil přežití jak po adjuvantní, tak po paliativní léčbě. U pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu nacházíme na povrchu nádorových buněk zvýšené množství lidského epidermálního růstového faktoru receptoru 2 (HER2). HER pozitivní karcinom se vyskytuje u 12-20 % pacientek s karcinomem prsu. Toto...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu