This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Výskyt metalo-β-laktamáz ve FN u svaté Anny v Brně

Renata Tejkalová

Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Úvod Rezistence gramnegativních bakterií k betalaktamovým antibiotikům se stává v současné době velmi závažným problémem. Nejčastějším mechanismem vzniku rezistence je produkce enzymů betalaktamáz, které inaktivují antibiotikum hydrolýzou betalaktamového jádra. K nejvýznamnějším enzymům této skupiny patří betalaktamázy se širokým spektrem účinku (extended spektrum beta-lactamases, ESBL) a cefalosporinázy (AmpC). Jsou schopné rozložit téměř všechna betalaktamová antibiotika s...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu