This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Výskyt metalo-β-laktamáz ve FN u svaté Anny v Brně

Renata Tejkalová

Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Úvod Rezistence gramnegativních bakterií k betalaktamovým antibiotikům se stává v současné době velmi závažným problémem. Nejčastějším mechanismem vzniku rezistence je produkce enzymů betalaktamáz, které inaktivují antibiotikum hydrolýzou betalaktamového jádra. K nejvýznamnějším enzymům této skupiny patří betalaktamázy se širokým spektrem účinku (extended spektrum beta-lactamases, ESBL) a cefalosporinázy (AmpC). Jsou schopné rozložit téměř všechna betalaktamová antibiotika s...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu