This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Výskyt metalo-β-laktamáz ve FN u svaté Anny v Brně

Renata Tejkalová

Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Úvod Rezistence gramnegativních bakterií k betalaktamovým antibiotikům se stává v současné době velmi závažným problémem. Nejčastějším mechanismem vzniku rezistence je produkce enzymů betalaktamáz, které inaktivují antibiotikum hydrolýzou betalaktamového jádra. K nejvýznamnějším enzymům této skupiny patří betalaktamázy se širokým spektrem účinku (extended spektrum beta-lactamases, ESBL) a cefalosporinázy (AmpC). Jsou schopné rozložit téměř všechna betalaktamová antibiotika s...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu