This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2011 Czech edition

Výskyt metalo-β-laktamáz ve FN u svaté Anny v Brně

Renata Tejkalová

Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Úvod Rezistence gramnegativních bakterií k betalaktamovým antibiotikům se stává v současné době velmi závažným problémem. Nejčastějším mechanismem vzniku rezistence je produkce enzymů betalaktamáz, které inaktivují antibiotikum hydrolýzou betalaktamového jádra. K nejvýznamnějším enzymům této skupiny patří betalaktamázy se širokým spektrem účinku (extended spektrum beta-lactamases, ESBL) a cefalosporinázy (AmpC). Jsou schopné rozložit téměř všechna betalaktamová antibiotika s...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu