This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2022

Výhody léčby diabetu 1. typu pomocí inzulinové pumpy s hybridní uzavřenou smyčkou

Markéta Paclíková

III. interní gerontometabolická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn Spojení inzulinové pumpy a kontinuální monitorace glykemie v reálném čase (rt-CGM) v hybridní uzavřené smyčce představuje v současnosti vysoce sofistikovanou léčbu diabetes mellitus 1. typu. Klinické studie a data z reálné klinické praxe prokázaly, že hybridní uzavřené okruhy přinesly zlepšení kompenzace diabetu a zlepšení kvality života napříč diabetickou populací bez ohledu na věk, pohlaví,...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu