This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2022

Výhody léčby diabetu 1. typu pomocí inzulinové pumpy s hybridní uzavřenou smyčkou

Markéta Paclíková

III. interní gerontometabolická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn Spojení inzulinové pumpy a kontinuální monitorace glykemie v reálném čase (rt-CGM) v hybridní uzavřené smyčce představuje v současnosti vysoce sofistikovanou léčbu diabetes mellitus 1. typu. Klinické studie a data z reálné klinické praxe prokázaly, že hybridní uzavřené okruhy přinesly zlepšení kompenzace diabetu a zlepšení kvality života napříč diabetickou populací bez ohledu na věk, pohlaví,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu