This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2022

Výhody léčby diabetu 1. typu pomocí inzulinové pumpy s hybridní uzavřenou smyčkou

Markéta Paclíková

III. interní gerontometabolická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn Spojení inzulinové pumpy a kontinuální monitorace glykemie v reálném čase (rt-CGM) v hybridní uzavřené smyčce představuje v současnosti vysoce sofistikovanou léčbu diabetes mellitus 1. typu. Klinické studie a data z reálné klinické praxe prokázaly, že hybridní uzavřené okruhy přinesly zlepšení kompenzace diabetu a zlepšení kvality života napříč diabetickou populací bez ohledu na věk, pohlaví,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu