This site is intended for healthcare professionals

Novinky z letošního nejvýznamnějšího setkání onkologů 2017

VYBRANÉ NOVINKY ZAMĚŘENÉ NA ZHOUBNÉ NÁDORY ZAŽÍVACÍHO TRAKTU

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a ÚRO NNB, Praha

Adjuvantní chemoterapie karcinomu tlustého střeva (CC) – čas ke změně Prospektivní analýza šesti adjuvantních klinických studií je odrazovým můstkem ke změně od zavedení na oxaliplatině založené stagnující adjuvantní léčby, a to jak v čase, tak ve volbě režimu (Qian Shi, Sobrero AF, Anthony Frank Shields AF, et al. Prospective pooled analysis of six phase III trials...

Zpět

Myelodysplastic Syndrome News č. 1/2021 Czech edition

28 | 04 | 2021

Chystáme nové vydání časopisu Myelodysplastic Syndrome News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2021

23 | 04 | 2021

Chystáme letošní první vydání časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou.

PragueONCO News č. 1/2021

19 | 04 | 2021

Již brzy vyjdou noviny PragueONCO News.
Partneři projektu