This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2022

Výběr typu inzulinové pumpy s hybridním uzavřeným okruhem na míru konkrétnímu pacientovi

Lucie Radovnická

Interní oddělení, Diabetologické centrum, Masarykova nemocnice, o. z., Krajská zdravotní, a. s.

Souhrn Neuspokojivá kompenzace diabetu vede k rozvoji chronických komplikací, které významně ovlivňují kvalitu a délku života pacientů. Cílem léčby je dosáhnout normoglykemie, která by měla výskyt těchto komplikací zcela minimalizovat. Přispívá k tomu zařazení technologií, zejména glukózových senzorů, do standardní terapie diabetu 1. typu. Článek pojednává o vysoce pokročilé technologii pracující na principu uzavřeného hybridního...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu