This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2014 Czech edition

Výběr antihypertenziv pro léčbu hypertenze u diabetu mellitu

Jiří Widimský jr.

III. interní klinika VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Souhrn Arteriální hypertenze je u diabetiků velmi častá s prevalencí kolem 70-80 %. Přítomnost hypertenze u diabetu dále zvyšuje kardiovaskulární riziko. K vyšším hodnotám TK u diabetiků přispívá celá řada faktorů jako inzulinová rezistence, obezita, renální dysfunkce apod. Cílový krevní tlak je kolem 130/80 mmHg. Základem farmakologické léčby hypertenze u diabetu jsou blokátory systému renin-angiotenzin (RAS)-ACEI,...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu