This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2014 Czech edition

Výběr antihypertenziv pro léčbu hypertenze u diabetu mellitu

Jiří Widimský jr.

III. interní klinika VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Souhrn Arteriální hypertenze je u diabetiků velmi častá s prevalencí kolem 70-80 %. Přítomnost hypertenze u diabetu dále zvyšuje kardiovaskulární riziko. K vyšším hodnotám TK u diabetiků přispívá celá řada faktorů jako inzulinová rezistence, obezita, renální dysfunkce apod. Cílový krevní tlak je kolem 130/80 mmHg. Základem farmakologické léčby hypertenze u diabetu jsou blokátory systému renin-angiotenzin (RAS)-ACEI,...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu