This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2014 Czech edition

Výběr antihypertenziv pro léčbu hypertenze u diabetu mellitu

Jiří Widimský jr.

III. interní klinika VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Souhrn Arteriální hypertenze je u diabetiků velmi častá s prevalencí kolem 70-80 %. Přítomnost hypertenze u diabetu dále zvyšuje kardiovaskulární riziko. K vyšším hodnotám TK u diabetiků přispívá celá řada faktorů jako inzulinová rezistence, obezita, renální dysfunkce apod. Cílový krevní tlak je kolem 130/80 mmHg. Základem farmakologické léčby hypertenze u diabetu jsou blokátory systému renin-angiotenzin (RAS)-ACEI,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu