This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2014 Czech edition

Výběr antihypertenziv pro léčbu hypertenze u diabetu mellitu

Jiří Widimský jr.

III. interní klinika VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Souhrn Arteriální hypertenze je u diabetiků velmi častá s prevalencí kolem 70-80 %. Přítomnost hypertenze u diabetu dále zvyšuje kardiovaskulární riziko. K vyšším hodnotám TK u diabetiků přispívá celá řada faktorů jako inzulinová rezistence, obezita, renální dysfunkce apod. Cílový krevní tlak je kolem 130/80 mmHg. Základem farmakologické léčby hypertenze u diabetu jsou blokátory systému renin-angiotenzin (RAS)-ACEI,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu