This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

Votrient – data z klinické praxe

Milada Zemanová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn Pazopanib v léčbě metastatického karcinomu ledviny (mRCC ‒ metastatic Renal Cell Carcinoma) má za sebou více než šest let od registrace do první linie léčby, která ovšem tehdy byla podmíněná potvrzením non-inferiority oproti sunitinibu randomizovanou studií (1). To se podařilo, navíc v další randomizované studii „PISCES“ (2) byla dokladována lepší tolerance a preference pazopanibu pacienty i lékaři. Přesto pazopanib zřejmě zatím...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu