This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

Votrient – data z klinické praxe

Milada Zemanová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn Pazopanib v léčbě metastatického karcinomu ledviny (mRCC ‒ metastatic Renal Cell Carcinoma) má za sebou více než šest let od registrace do první linie léčby, která ovšem tehdy byla podmíněná potvrzením non-inferiority oproti sunitinibu randomizovanou studií (1). To se podařilo, navíc v další randomizované studii „PISCES“ (2) byla dokladována lepší tolerance a preference pazopanibu pacienty i lékaři. Přesto pazopanib zřejmě zatím...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.




Partneři projektu