This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

Votrient – data z klinické praxe

Milada Zemanová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn Pazopanib v léčbě metastatického karcinomu ledviny (mRCC ‒ metastatic Renal Cell Carcinoma) má za sebou více než šest let od registrace do první linie léčby, která ovšem tehdy byla podmíněná potvrzením non-inferiority oproti sunitinibu randomizovanou studií (1). To se podařilo, navíc v další randomizované studii „PISCES“ (2) byla dokladována lepší tolerance a preference pazopanibu pacienty i lékaři. Přesto pazopanib zřejmě zatím...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu