This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

Votrient – data z klinické praxe

Milada Zemanová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn Pazopanib v léčbě metastatického karcinomu ledviny (mRCC ‒ metastatic Renal Cell Carcinoma) má za sebou více než šest let od registrace do první linie léčby, která ovšem tehdy byla podmíněná potvrzením non-inferiority oproti sunitinibu randomizovanou studií (1). To se podařilo, navíc v další randomizované studii „PISCES“ (2) byla dokladována lepší tolerance a preference pazopanibu pacienty i lékaři. Přesto pazopanib zřejmě zatím...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu