This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Von Hippelův-Lindauův syndrom

Ľudmila Křížová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Úvod Von Hippelův-Lindauův syndrom (VHL) je relativně vzácné onemocnění podmíněné mutací v genu VHL. Je charakteristické vznikem benigních i maligních nádorů v různých částech těla.   Teorie Von Hippelův-Lindauův syndrom je AD choroba, v 80 % heriditární, ve 20 % sporadická. Incidence onemocnění je 1 : 35–40 000. Teměř kompletní penetrance bývá do věku 65 let. Projevuje se v 60–80 % hemangioblastomy v oblasti mozečku, míchy,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu