This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Von Hippelův-Lindauův syndrom

Ľudmila Křížová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Úvod Von Hippelův-Lindauův syndrom (VHL) je relativně vzácné onemocnění podmíněné mutací v genu VHL. Je charakteristické vznikem benigních i maligních nádorů v různých částech těla.   Teorie Von Hippelův-Lindauův syndrom je AD choroba, v 80 % heriditární, ve 20 % sporadická. Incidence onemocnění je 1 : 35–40 000. Teměř kompletní penetrance bývá do věku 65 let. Projevuje se v 60–80 % hemangioblastomy v oblasti mozečku, míchy,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu