This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Von Hippelův-Lindauův syndrom

Ľudmila Křížová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Úvod Von Hippelův-Lindauův syndrom (VHL) je relativně vzácné onemocnění podmíněné mutací v genu VHL. Je charakteristické vznikem benigních i maligních nádorů v různých částech těla.   Teorie Von Hippelův-Lindauův syndrom je AD choroba, v 80 % heriditární, ve 20 % sporadická. Incidence onemocnění je 1 : 35–40 000. Teměř kompletní penetrance bývá do věku 65 let. Projevuje se v 60–80 % hemangioblastomy v oblasti mozečku, míchy,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu