This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Von Hippelův-Lindauův syndrom

Ľudmila Křížová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Úvod Von Hippelův-Lindauův syndrom (VHL) je relativně vzácné onemocnění podmíněné mutací v genu VHL. Je charakteristické vznikem benigních i maligních nádorů v různých částech těla.   Teorie Von Hippelův-Lindauův syndrom je AD choroba, v 80 % heriditární, ve 20 % sporadická. Incidence onemocnění je 1 : 35–40 000. Teměř kompletní penetrance bývá do věku 65 let. Projevuje se v 60–80 % hemangioblastomy v oblasti mozečku, míchy,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu