This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Vliv bevacizumabu na účinnost druhé linie chemoterapie trojitě negativního karcinomu prsu: analýza studie RIBBON-2

A Brufsky¹, V Valero², B Tiangco³, SR Dakhil4, A Brize5, N Bousfoul6, HS Rugo7, DA Yardley8

1 University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, PA, USA
2 The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA
3 Philippine General Hospital, Manila, Philippines
4 Wichita Community Clinical Oncology Program, Wichita, KS, USA
5 Latvian Oncology Center, Riga Eastern University Hospital, Riga, Latvia
6 F Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, Switzerland
7 San Francisco Helen Miller Family Comprehensive Cancer Center, University of California San Francisco, San Francisco, CA
8 Sarah Cannon Research Institute and Tennessee Oncology PLLC, Nashville, TN

Základní informace • Metastazující trojitě negativní karcinom prsu (triple-negative breast cancer – TNBC) je spojen s nepříznivou prognózou – Tumory TNBC vykazují vysoké koncentrace cévního endo- teliálního růstového faktoru (vascular endothelial growth factor – VEGF) a zvýšenou angiogenezi1 – Omezené léčebné možnosti • Ve třech randomizovaných studiích bylo prokázáno, že v první linii léčby lokálně...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu