This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Vliv bevacizumabu na účinnost druhé linie chemoterapie trojitě negativního karcinomu prsu: analýza studie RIBBON-2

A Brufsky¹, V Valero², B Tiangco³, SR Dakhil4, A Brize5, N Bousfoul6, HS Rugo7, DA Yardley8

1 University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, PA, USA
2 The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA
3 Philippine General Hospital, Manila, Philippines
4 Wichita Community Clinical Oncology Program, Wichita, KS, USA
5 Latvian Oncology Center, Riga Eastern University Hospital, Riga, Latvia
6 F Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, Switzerland
7 San Francisco Helen Miller Family Comprehensive Cancer Center, University of California San Francisco, San Francisco, CA
8 Sarah Cannon Research Institute and Tennessee Oncology PLLC, Nashville, TN

Základní informace • Metastazující trojitě negativní karcinom prsu (triple-negative breast cancer – TNBC) je spojen s nepříznivou prognózou – Tumory TNBC vykazují vysoké koncentrace cévního endo- teliálního růstového faktoru (vascular endothelial growth factor – VEGF) a zvýšenou angiogenezi1 – Omezené léčebné možnosti • Ve třech randomizovaných studiích bylo prokázáno, že v první linii léčby lokálně...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu