This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

Vitamin D u dětí: Komu, kolik a jak dlouho

Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Adekvátní nasycení organizmu vitaminem D a vápníkem představuje základní předpoklad růstu a mineralizace dětského skeletu. Definovat minimální, či ještě lépe optimální, dávky pro udržení kostního zdraví u dětí a adolescentů však překvapivě představuje obtížný úkol. Tento článek si klade za cíl popsat současný stav znalostí vycházející z medicíny založené na důkazech.   Fyziologický úvod Vitamin D je souhrnný název pro steroidní hormonální...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu