This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

Vitamin D u dětí: Komu, kolik a jak dlouho

Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Adekvátní nasycení organizmu vitaminem D a vápníkem představuje základní předpoklad růstu a mineralizace dětského skeletu. Definovat minimální, či ještě lépe optimální, dávky pro udržení kostního zdraví u dětí a adolescentů však překvapivě představuje obtížný úkol. Tento článek si klade za cíl popsat současný stav znalostí vycházející z medicíny založené na důkazech.   Fyziologický úvod Vitamin D je souhrnný název pro steroidní hormonální...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu