This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

Vitamin D u dětí: Komu, kolik a jak dlouho

Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Adekvátní nasycení organizmu vitaminem D a vápníkem představuje základní předpoklad růstu a mineralizace dětského skeletu. Definovat minimální, či ještě lépe optimální, dávky pro udržení kostního zdraví u dětí a adolescentů však překvapivě představuje obtížný úkol. Tento článek si klade za cíl popsat současný stav znalostí vycházející z medicíny založené na důkazech.   Fyziologický úvod Vitamin D je souhrnný název pro steroidní hormonální...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu