This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

Vitamin D u dětí: Komu, kolik a jak dlouho

Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Adekvátní nasycení organizmu vitaminem D a vápníkem představuje základní předpoklad růstu a mineralizace dětského skeletu. Definovat minimální, či ještě lépe optimální, dávky pro udržení kostního zdraví u dětí a adolescentů však překvapivě představuje obtížný úkol. Tento článek si klade za cíl popsat současný stav znalostí vycházející z medicíny založené na důkazech.   Fyziologický úvod Vitamin D je souhrnný název pro steroidní hormonální...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu