This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2018 Czech edition

Velké momenty prostatického karcinomu jsou pryč

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK Plzeň

Die Sternstunden des Prostatakarzinoms sind weg. Pokud vám tato věta něco připomíná, pak známou knihu Stefana Zweiga s jeho 14 historickými miniaturami, která byla v meziválečném Německu (do roku 1933) povinnou četbou. U nás nikoliv, ale pamětníci si vzpomenou na podnik Zahraniční literatura, kde se daly koupit knihy cizojazyčné, ovšem pouze ze sovětského bloku. A tam jsem zakoupil Sternstunden der Menschheit...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu