This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2018 Czech edition

Velké momenty prostatického karcinomu jsou pryč

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK Plzeň

Die Sternstunden des Prostatakarzinoms sind weg. Pokud vám tato věta něco připomíná, pak známou knihu Stefana Zweiga s jeho 14 historickými miniaturami, která byla v meziválečném Německu (do roku 1933) povinnou četbou. U nás nikoliv, ale pamětníci si vzpomenou na podnik Zahraniční literatura, kde se daly koupit knihy cizojazyčné, ovšem pouze ze sovětského bloku. A tam jsem zakoupil Sternstunden der Menschheit...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu