This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2018 Czech edition

Velké momenty prostatického karcinomu jsou pryč

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK Plzeň

Die Sternstunden des Prostatakarzinoms sind weg. Pokud vám tato věta něco připomíná, pak známou knihu Stefana Zweiga s jeho 14 historickými miniaturami, která byla v meziválečném Německu (do roku 1933) povinnou četbou. U nás nikoliv, ale pamětníci si vzpomenou na podnik Zahraniční literatura, kde se daly koupit knihy cizojazyčné, ovšem pouze ze sovětského bloku. A tam jsem zakoupil Sternstunden der Menschheit...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu