This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2018 Czech edition

Velké momenty prostatického karcinomu jsou pryč

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK Plzeň

Die Sternstunden des Prostatakarzinoms sind weg. Pokud vám tato věta něco připomíná, pak známou knihu Stefana Zweiga s jeho 14 historickými miniaturami, která byla v meziválečném Německu (do roku 1933) povinnou četbou. U nás nikoliv, ale pamětníci si vzpomenou na podnik Zahraniční literatura, kde se daly koupit knihy cizojazyčné, ovšem pouze ze sovětského bloku. A tam jsem zakoupil Sternstunden der Menschheit...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu