This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

Vážení přátelé,

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

na celém světě žijí děti, které mají diabetes a další endokrinní nemoci. Všechny potřebují kvalitní diagnostiku a léčbu. K tomu jsou nezbytní vzdělaní lékaři. Evropská společnost dětské endokrinologie (ESPE) již přes dvacet let organizuje postgraduální kurzy v různých částech světa s cílem šířit kvalitní medicínské vzdělání. Jsou zaměřené na geografické oblasti, ve kterých chybějí centra...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu