This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

Vážení přátelé,

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

na celém světě žijí děti, které mají diabetes a další endokrinní nemoci. Všechny potřebují kvalitní diagnostiku a léčbu. K tomu jsou nezbytní vzdělaní lékaři. Evropská společnost dětské endokrinologie (ESPE) již přes dvacet let organizuje postgraduální kurzy v různých částech světa s cílem šířit kvalitní medicínské vzdělání. Jsou zaměřené na geografické oblasti, ve kterých chybějí centra...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu