This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

Vážení přátelé,

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

na celém světě žijí děti, které mají diabetes a další endokrinní nemoci. Všechny potřebují kvalitní diagnostiku a léčbu. K tomu jsou nezbytní vzdělaní lékaři. Evropská společnost dětské endokrinologie (ESPE) již přes dvacet let organizuje postgraduální kurzy v různých částech světa s cílem šířit kvalitní medicínské vzdělání. Jsou zaměřené na geografické oblasti, ve kterých chybějí centra...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu