This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

Vážení přátelé,

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

na celém světě žijí děti, které mají diabetes a další endokrinní nemoci. Všechny potřebují kvalitní diagnostiku a léčbu. K tomu jsou nezbytní vzdělaní lékaři. Evropská společnost dětské endokrinologie (ESPE) již přes dvacet let organizuje postgraduální kurzy v různých částech světa s cílem šířit kvalitní medicínské vzdělání. Jsou zaměřené na geografické oblasti, ve kterých chybějí centra...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu