This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2015 Czech edition

Vážení přátelé, kolegové a spolupracovníci,

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

vítejte nad stránkami prvního čísla dalšího ročníku časopisu Paediatric Endocrinology News. V úvodu se s vámi podělím o dobrou zprávu, která v dohledné době zvýší dostupnost kvalifikované pediatrické endokrinologické péče a usnadní součinnost mezi praktickými dětskými lékaři, dětskými lůžkovými zařízeními a specialisty. Jaká je geneze této důležité změny? V úvodu prvního čísla časopisu z loňského roku jsme s (poněkud předčasnou) radostí informovali o završení dlouhé...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu