This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2015 Czech edition

Vážení přátelé, kolegové a spolupracovníci,

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

vítejte nad stránkami prvního čísla dalšího ročníku časopisu Paediatric Endocrinology News. V úvodu se s vámi podělím o dobrou zprávu, která v dohledné době zvýší dostupnost kvalifikované pediatrické endokrinologické péče a usnadní součinnost mezi praktickými dětskými lékaři, dětskými lůžkovými zařízeními a specialisty. Jaká je geneze této důležité změny? V úvodu prvního čísla časopisu z loňského roku jsme s (poněkud předčasnou) radostí informovali o završení dlouhé...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu