This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2015 Czech edition

Vážení přátelé, kolegové a spolupracovníci,

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

vítejte nad stránkami prvního čísla dalšího ročníku časopisu Paediatric Endocrinology News. V úvodu se s vámi podělím o dobrou zprávu, která v dohledné době zvýší dostupnost kvalifikované pediatrické endokrinologické péče a usnadní součinnost mezi praktickými dětskými lékaři, dětskými lůžkovými zařízeními a specialisty. Jaká je geneze této důležité změny? V úvodu prvního čísla časopisu z loňského roku jsme s (poněkud předčasnou) radostí informovali o završení dlouhé...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu