This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2017 Czech edition

Vážení přátelé dětské

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

profesor Andrea Prader, ředitel Dětské nemocnice (Kinderspital) v Curychu, pozval v červenci 1962 skupinu pediatrů se zájmem o fetální, novorozeneckou a dětskou endokrinologii na dvoudenní neformální setkání. Důvodem bylo nejspíš to, že v předcházejících dnech se konal v Ženevě 4. kongres Acta Endocrinologica, který neměl na programu ani jedno jediné pediatrické téma. Do Curychu přijelo 32 pediatrů a endokrinologů, kteří se rozhodli založit „Pediatrický endokrinologický...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu