This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2017 Czech edition

Vážení přátelé dětské

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

profesor Andrea Prader, ředitel Dětské nemocnice (Kinderspital) v Curychu, pozval v červenci 1962 skupinu pediatrů se zájmem o fetální, novorozeneckou a dětskou endokrinologii na dvoudenní neformální setkání. Důvodem bylo nejspíš to, že v předcházejících dnech se konal v Ženevě 4. kongres Acta Endocrinologica, který neměl na programu ani jedno jediné pediatrické téma. Do Curychu přijelo 32 pediatrů a endokrinologů, kteří se rozhodli založit „Pediatrický endokrinologický...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu