This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2017 Czech edition

Vážení přátelé dětské

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

profesor Andrea Prader, ředitel Dětské nemocnice (Kinderspital) v Curychu, pozval v červenci 1962 skupinu pediatrů se zájmem o fetální, novorozeneckou a dětskou endokrinologii na dvoudenní neformální setkání. Důvodem bylo nejspíš to, že v předcházejících dnech se konal v Ženevě 4. kongres Acta Endocrinologica, který neměl na programu ani jedno jediné pediatrické téma. Do Curychu přijelo 32 pediatrů a endokrinologů, kteří se rozhodli založit „Pediatrický endokrinologický...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu