This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Vážení přátelé,

Hana Kaiserová

We Make Media, s. r. o.

držíte v rukou poslední letošní číslo časopisu Breast Cancer News. Přinášíme vám v něm statistické údaje týkající se rakoviny prsu i informace o novinkách v její léčbě.   S epidemiologií karcinomu prsu v ČR vás seznamuje úvodní příspěvek Mgr. Gregora a doc. Duška, který současně obsahuje tabulky prediktivního odhadu celkové incidence a prevalence a počtu...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu