This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Vážení přátelé,

Hana Kaiserová

We Make Media, s. r. o.

držíte v rukou poslední letošní číslo časopisu Breast Cancer News. Přinášíme vám v něm statistické údaje týkající se rakoviny prsu i informace o novinkách v její léčbě.   S epidemiologií karcinomu prsu v ČR vás seznamuje úvodní příspěvek Mgr. Gregora a doc. Duška, který současně obsahuje tabulky prediktivního odhadu celkové incidence a prevalence a počtu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu