This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Vážení přátelé,

Hana Kaiserová

We Make Media, s. r. o.

držíte v rukou poslední letošní číslo časopisu Breast Cancer News. Přinášíme vám v něm statistické údaje týkající se rakoviny prsu i informace o novinkách v její léčbě.   S epidemiologií karcinomu prsu v ČR vás seznamuje úvodní příspěvek Mgr. Gregora a doc. Duška, který současně obsahuje tabulky prediktivního odhadu celkové incidence a prevalence a počtu...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu