This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Vážení přátelé,

Hana Kaiserová

We Make Media, s. r. o.

držíte v rukou poslední letošní číslo časopisu Breast Cancer News. Přinášíme vám v něm statistické údaje týkající se rakoviny prsu i informace o novinkách v její léčbě.   S epidemiologií karcinomu prsu v ČR vás seznamuje úvodní příspěvek Mgr. Gregora a doc. Duška, který současně obsahuje tabulky prediktivního odhadu celkové incidence a prevalence a počtu...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu