This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Vážení přátelé,

Hana Kaiserová

We Make Media, s. r. o.

před necelým rokem jste měli poprvé možnost začíst se do nového gastroenterologického časopisu GASTROENTEROLOGY NEWS. Také gastroenterologie, obdobně jako jiné lékařské obory, prochází rychlým vývojem a je nutné neustále sledovat veškeré novinky v diagnostice, léčebných metodách i přístrojovém vybavení. Seznamovat vás s nimi si vytkl za cíl tento časopis a věříme, že své poslání splní i ve svém novém čísle, které máte před sebou....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu