This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Vážení přátelé,

Hana Kaiserová

We Make Media, s. r. o.

před necelým rokem jste měli poprvé možnost začíst se do nového gastroenterologického časopisu GASTROENTEROLOGY NEWS. Také gastroenterologie, obdobně jako jiné lékařské obory, prochází rychlým vývojem a je nutné neustále sledovat veškeré novinky v diagnostice, léčebných metodách i přístrojovém vybavení. Seznamovat vás s nimi si vytkl za cíl tento časopis a věříme, že své poslání splní i ve svém novém čísle, které máte před sebou....

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu