This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Vážení přátelé,

Hana Kaiserová

We Make Media, s. r. o.

před necelým rokem jste měli poprvé možnost začíst se do nového gastroenterologického časopisu GASTROENTEROLOGY NEWS. Také gastroenterologie, obdobně jako jiné lékařské obory, prochází rychlým vývojem a je nutné neustále sledovat veškeré novinky v diagnostice, léčebných metodách i přístrojovém vybavení. Seznamovat vás s nimi si vytkl za cíl tento časopis a věříme, že své poslání splní i ve svém novém čísle, které máte před sebou....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu