This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Vážení přátelé,

Hana Kaiserová

We Make Media, s. r. o.

před necelým rokem jste měli poprvé možnost začíst se do nového gastroenterologického časopisu GASTROENTEROLOGY NEWS. Také gastroenterologie, obdobně jako jiné lékařské obory, prochází rychlým vývojem a je nutné neustále sledovat veškeré novinky v diagnostice, léčebných metodách i přístrojovém vybavení. Seznamovat vás s nimi si vytkl za cíl tento časopis a věříme, že své poslání splní i ve svém novém čísle, které máte před sebou....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu