This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2015 Czech edition

Vážení přátelé,

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

před 30 lety byl v Československu zahájen celoplošný novorozenecký screening vrozené hypotyreózy, jak o tom píše v tomto čísle našeho časopisu MUDr. Eva Al Taji. Do roku 1985 vedla vrozená hypotyreóza často k nezvratné mentální retardaci, protože byla klinicky rozpoznána příliš pozdě na to, aby substituční léčba dokázala zachránit fyziologický růst a zrání mozku. Rozvinutý klinický obraz tohoto nejčastějšího vrozeného endokrinního onemocnění známe...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu