This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2015 Czech edition

Vážení přátelé,

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

před 30 lety byl v Československu zahájen celoplošný novorozenecký screening vrozené hypotyreózy, jak o tom píše v tomto čísle našeho časopisu MUDr. Eva Al Taji. Do roku 1985 vedla vrozená hypotyreóza často k nezvratné mentální retardaci, protože byla klinicky rozpoznána příliš pozdě na to, aby substituční léčba dokázala zachránit fyziologický růst a zrání mozku. Rozvinutý klinický obraz tohoto nejčastějšího vrozeného endokrinního onemocnění známe...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu