This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2015 Czech edition

Vážení přátelé,

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

před 30 lety byl v Československu zahájen celoplošný novorozenecký screening vrozené hypotyreózy, jak o tom píše v tomto čísle našeho časopisu MUDr. Eva Al Taji. Do roku 1985 vedla vrozená hypotyreóza často k nezvratné mentální retardaci, protože byla klinicky rozpoznána příliš pozdě na to, aby substituční léčba dokázala zachránit fyziologický růst a zrání mozku. Rozvinutý klinický obraz tohoto nejčastějšího vrozeného endokrinního onemocnění známe...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu