This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2015 Czech edition

Vážení přátelé,

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

před 30 lety byl v Československu zahájen celoplošný novorozenecký screening vrozené hypotyreózy, jak o tom píše v tomto čísle našeho časopisu MUDr. Eva Al Taji. Do roku 1985 vedla vrozená hypotyreóza často k nezvratné mentální retardaci, protože byla klinicky rozpoznána příliš pozdě na to, aby substituční léčba dokázala zachránit fyziologický růst a zrání mozku. Rozvinutý klinický obraz tohoto nejčastějšího vrozeného endokrinního onemocnění známe...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu