This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2015 Czech edition

Vážení přátelé,

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

před 30 lety byl v Československu zahájen celoplošný novorozenecký screening vrozené hypotyreózy, jak o tom píše v tomto čísle našeho časopisu MUDr. Eva Al Taji. Do roku 1985 vedla vrozená hypotyreóza často k nezvratné mentální retardaci, protože byla klinicky rozpoznána příliš pozdě na to, aby substituční léčba dokázala zachránit fyziologický růst a zrání mozku. Rozvinutý klinický obraz tohoto nejčastějšího vrozeného endokrinního onemocnění známe...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu