This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2016 Czech edition

Vážení přátelé,

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

endokrinní nemoci mají děti na celém světě. Jen část z nich má to štěstí, že žijí ve vyspělé části světa s kvalitním zdravotnictvím, vzdělanými lékaři a dostatkem prostředků na léčbu. Evropská společnost dětské endokrinologie (ESPE) se snaží ve svých edukačních projektech přispívat ke vzdělávání lékařů v různých částech světa. Vzdělaní lékaři dokáží lépe a úsporněji diagnostikovat a také kvalifikovaně rozhodovat o tom, které děti potřebují přednostně dostat...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu