This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

Vážení přátelé,

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

letošní sezóna byla neobyčejně bohatá na významné události v endokrinologii a diabetologii. V listopadu 2016 navštívil Prahu profesor Zvi Laron a přednášel o syndromu necitlivosti k růstovému hormonu, častěji zvaném „Laronův syndrom“. Zvi Laron poprvé popsal tento syndrom právě před 50 lety. Prahou jej provázely naše milé lékařky Lenka Petruželková a Klára Roženková, které Zvi Laron okouzlil svým charizmatem, neuvěřitelným v „kmetském“ věku 90...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu