This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

Vážení přátelé,

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

letošní sezóna byla neobyčejně bohatá na významné události v endokrinologii a diabetologii. V listopadu 2016 navštívil Prahu profesor Zvi Laron a přednášel o syndromu necitlivosti k růstovému hormonu, častěji zvaném „Laronův syndrom“. Zvi Laron poprvé popsal tento syndrom právě před 50 lety. Prahou jej provázely naše milé lékařky Lenka Petruželková a Klára Roženková, které Zvi Laron okouzlil svým charizmatem, neuvěřitelným v „kmetském“ věku 90...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu