This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

Vážení přátelé,

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

letošní sezóna byla neobyčejně bohatá na významné události v endokrinologii a diabetologii. V listopadu 2016 navštívil Prahu profesor Zvi Laron a přednášel o syndromu necitlivosti k růstovému hormonu, častěji zvaném „Laronův syndrom“. Zvi Laron poprvé popsal tento syndrom právě před 50 lety. Prahou jej provázely naše milé lékařky Lenka Petruželková a Klára Roženková, které Zvi Laron okouzlil svým charizmatem, neuvěřitelným v „kmetském“ věku 90...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu