This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

Vážení přátelé,

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

letošní sezóna byla neobyčejně bohatá na významné události v endokrinologii a diabetologii. V listopadu 2016 navštívil Prahu profesor Zvi Laron a přednášel o syndromu necitlivosti k růstovému hormonu, častěji zvaném „Laronův syndrom“. Zvi Laron poprvé popsal tento syndrom právě před 50 lety. Prahou jej provázely naše milé lékařky Lenka Petruželková a Klára Roženková, které Zvi Laron okouzlil svým charizmatem, neuvěřitelným v „kmetském“ věku 90...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu