This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Vážení přátelé,

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

nedávno jsem dostal od kamaráda lékaře antikvární knížku Paula de Kruifa „Bojovníci se smrtí“, která byla napsána v roce 1932. Kniha ve dvanácti příbězích popisuje životní osudy průkopníků medicíny od Ignáce Semmelweise, který v polovině devatenáctého století objevil princip asepse, a zachránil tak stovky rodiček na vídeňských a budapešťských porodnických klinikách před smrtelnou epidemií horečky omladnic, až po pokusy dvacátých let 20. století léčit...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu