This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Vážení přátelé,

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

nedávno jsem dostal od kamaráda lékaře antikvární knížku Paula de Kruifa „Bojovníci se smrtí“, která byla napsána v roce 1932. Kniha ve dvanácti příbězích popisuje životní osudy průkopníků medicíny od Ignáce Semmelweise, který v polovině devatenáctého století objevil princip asepse, a zachránil tak stovky rodiček na vídeňských a budapešťských porodnických klinikách před smrtelnou epidemií horečky omladnic, až po pokusy dvacátých let 20. století léčit...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu