This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Vážení přátelé,

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

nedávno jsem dostal od kamaráda lékaře antikvární knížku Paula de Kruifa „Bojovníci se smrtí“, která byla napsána v roce 1932. Kniha ve dvanácti příbězích popisuje životní osudy průkopníků medicíny od Ignáce Semmelweise, který v polovině devatenáctého století objevil princip asepse, a zachránil tak stovky rodiček na vídeňských a budapešťských porodnických klinikách před smrtelnou epidemií horečky omladnic, až po pokusy dvacátých let 20. století léčit...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu