This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

Vážení kolegové,

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

právě jsem se vrátila z kongresu ASCO Breast Cancer a nesu samé dobré zprávy. U karcinomu prsu se pořád něco děje, jak v dia-gnostice, prevenci, tak i v léčbě. Už dlouho víme, že zhoubný nádor prsu je vlastně mnoho různých nemocí spojených jen lokalizací v prsní žláze.   Zatímco u triple negativního nádoru se nic nemění na jeho tristní prognóze a specifické léky, jako například...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu