This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

Vážení kolegové,

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

právě jsem se vrátila z kongresu ASCO Breast Cancer a nesu samé dobré zprávy. U karcinomu prsu se pořád něco děje, jak v dia-gnostice, prevenci, tak i v léčbě. Už dlouho víme, že zhoubný nádor prsu je vlastně mnoho různých nemocí spojených jen lokalizací v prsní žláze.   Zatímco u triple negativního nádoru se nic nemění na jeho tristní prognóze a specifické léky, jako například...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu