This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

Vážení kolegové,

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

právě jsem se vrátila z kongresu ASCO Breast Cancer a nesu samé dobré zprávy. U karcinomu prsu se pořád něco děje, jak v dia-gnostice, prevenci, tak i v léčbě. Už dlouho víme, že zhoubný nádor prsu je vlastně mnoho různých nemocí spojených jen lokalizací v prsní žláze.   Zatímco u triple negativního nádoru se nic nemění na jeho tristní prognóze a specifické léky, jako například...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu