This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

Vážení kolegové,

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

právě jsem se vrátila z kongresu ASCO Breast Cancer a nesu samé dobré zprávy. U karcinomu prsu se pořád něco děje, jak v dia-gnostice, prevenci, tak i v léčbě. Už dlouho víme, že zhoubný nádor prsu je vlastně mnoho různých nemocí spojených jen lokalizací v prsní žláze.   Zatímco u triple negativního nádoru se nic nemění na jeho tristní prognóze a specifické léky, jako například...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu