This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2019 Czech edition

Vážení čtenáři,

Zuzana Selementová

redakce Breast Cancer News

připravili jsme pro vás další číslo časopisu Breast Cancer News, periodika, které si za dobu své existence získalo pravidelné autory i čtenáře mezi předními odborníky na léčbu karcinomu prsu. Věříme, že pro vás opět bude důležitým zdrojem aktuálních informací z oblasti výzkumu, diagnostiky a volby terapeutických možností při různých typech tohoto onemocnění.   Podle údajů Národního onkologického registru ČR (NOR)...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu