This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Renata Soumarová

Radioterapeutická a onkologická klinika FN KV a 3. LF UK
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

pokroky v imunoterapii nenechávají chladnou ani mě jako radiačního onkologa. I když je radioterapie považována spíše za lokální formu léčby, početné důkazy potvrzují biologický efekt mimo ozařovaný objem. Radioterapie a chemoterapie senzibilizují imunitní systém, a proto jejich kombinace přímo s imunoterapií představuje novou terapeutickou možnost.   Z experimentálních in vivo modelů je známa řada efektů radioterapie, které přímo souvisejí s imunitní reakcí a které...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu