This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Renata Soumarová

Radioterapeutická a onkologická klinika FN KV a 3. LF UK
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

pokroky v imunoterapii nenechávají chladnou ani mě jako radiačního onkologa. I když je radioterapie považována spíše za lokální formu léčby, početné důkazy potvrzují biologický efekt mimo ozařovaný objem. Radioterapie a chemoterapie senzibilizují imunitní systém, a proto jejich kombinace přímo s imunoterapií představuje novou terapeutickou možnost.   Z experimentálních in vivo modelů je známa řada efektů radioterapie, které přímo souvisejí s imunitní reakcí a které...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu