This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Renata Soumarová

Radioterapeutická a onkologická klinika FN KV a 3. LF UK
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

pokroky v imunoterapii nenechávají chladnou ani mě jako radiačního onkologa. I když je radioterapie považována spíše za lokální formu léčby, početné důkazy potvrzují biologický efekt mimo ozařovaný objem. Radioterapie a chemoterapie senzibilizují imunitní systém, a proto jejich kombinace přímo s imunoterapií představuje novou terapeutickou možnost.   Z experimentálních in vivo modelů je známa řada efektů radioterapie, které přímo souvisejí s imunitní reakcí a které...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu