This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Renata Soumarová

Radioterapeutická a onkologická klinika FN KV a 3. LF UK
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

pokroky v imunoterapii nenechávají chladnou ani mě jako radiačního onkologa. I když je radioterapie považována spíše za lokální formu léčby, početné důkazy potvrzují biologický efekt mimo ozařovaný objem. Radioterapie a chemoterapie senzibilizují imunitní systém, a proto jejich kombinace přímo s imunoterapií představuje novou terapeutickou možnost.   Z experimentálních in vivo modelů je známa řada efektů radioterapie, které přímo souvisejí s imunitní reakcí a které...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu