This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Renata Soumarová

Radioterapeutická a onkologická klinika FN KV a 3. LF UK
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

pokroky v imunoterapii nenechávají chladnou ani mě jako radiačního onkologa. I když je radioterapie považována spíše za lokální formu léčby, početné důkazy potvrzují biologický efekt mimo ozařovaný objem. Radioterapie a chemoterapie senzibilizují imunitní systém, a proto jejich kombinace přímo s imunoterapií představuje novou terapeutickou možnost.   Z experimentálních in vivo modelů je známa řada efektů radioterapie, které přímo souvisejí s imunitní reakcí a které...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu