This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Zdeněk Rušavý

1. interní klinika FN Plzeň

v roce 1854 ukázal francouzský fyziolog Claude Bernard, že mozek je důležitý orgán glukózové homeostázy u zvířat. Punkce spodiny čtvrté komory mozkové u psů vedla k významné glykosurii.   Mozek zaujímá pouze 2–3 % tělesné hmotnosti. Jako hlavní zdroj energie používá glukózu, v menší míře dovede využívat ketolátky a laktát. Koncentrace glukózy v mozku je 5× nižší než v plazmě. Průměrně spotřebuje mozek 130 g...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu