This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Zdeněk Rušavý

1. interní klinika FN Plzeň

v roce 1854 ukázal francouzský fyziolog Claude Bernard, že mozek je důležitý orgán glukózové homeostázy u zvířat. Punkce spodiny čtvrté komory mozkové u psů vedla k významné glykosurii.   Mozek zaujímá pouze 2–3 % tělesné hmotnosti. Jako hlavní zdroj energie používá glukózu, v menší míře dovede využívat ketolátky a laktát. Koncentrace glukózy v mozku je 5× nižší než v plazmě. Průměrně spotřebuje mozek 130 g...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu