This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Zdeněk Rušavý

1. interní klinika FN Plzeň

co si představíte pod pojmem „zdravá výživa“? Diety se používaly od starověku za účelem léčby určitých onemocnění. Díky rozvoji vědomostí a moderní medicíně se dietní opatření mění. Stoupá význam specializovaných dietologů – nutričních terapeutů. Článek doc. Zlatohlávka v tomto čísle časopisu se zaměřuje na současný stav dietologie v ČR od výuky vysokoškolsky vzdělaných nutričních terapeutů až po recentní směry výzkumu v oblasti dietologie.   V posledních...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu