This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Zdeněk Rušavý

1. interní klinika FN Plzeň

co si představíte pod pojmem „zdravá výživa“? Diety se používaly od starověku za účelem léčby určitých onemocnění. Díky rozvoji vědomostí a moderní medicíně se dietní opatření mění. Stoupá význam specializovaných dietologů – nutričních terapeutů. Článek doc. Zlatohlávka v tomto čísle časopisu se zaměřuje na současný stav dietologie v ČR od výuky vysokoškolsky vzdělaných nutričních terapeutů až po recentní směry výzkumu v oblasti dietologie.   V posledních...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu