This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2019 Czech edition

Vážení čtenáři,

Miroslav Souček

CSc. II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU

v tento adventní čas píši editorial, který by měl vyjádřit přání všem diabetologům k úspěšné léčbě jejich pacientů. To také rád činím, ale musím se přiznat, že z pohledu hypertenziologa jim trochu závidím. Závidím nové skupiny antidiabetik (DPP4, GLP-1, glifloziny), které přinášejí pacientům lepší výsledky v léčbě diabetu, bezpečnost z pohledu hypoglykemií, a především pak kardiovaskulární bezpečnost.   Diabetes mellitus úzce...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu