This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2019 Czech edition

Vážení čtenáři,

Miroslav Souček

CSc. II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU

v tento adventní čas píši editorial, který by měl vyjádřit přání všem diabetologům k úspěšné léčbě jejich pacientů. To také rád činím, ale musím se přiznat, že z pohledu hypertenziologa jim trochu závidím. Závidím nové skupiny antidiabetik (DPP4, GLP-1, glifloziny), které přinášejí pacientům lepší výsledky v léčbě diabetu, bezpečnost z pohledu hypoglykemií, a především pak kardiovaskulární bezpečnost.   Diabetes mellitus úzce...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu