This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2019 Czech edition

Vážení čtenáři,

Miroslav Souček

CSc. II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU

v tento adventní čas píši editorial, který by měl vyjádřit přání všem diabetologům k úspěšné léčbě jejich pacientů. To také rád činím, ale musím se přiznat, že z pohledu hypertenziologa jim trochu závidím. Závidím nové skupiny antidiabetik (DPP4, GLP-1, glifloziny), které přinášejí pacientům lepší výsledky v léčbě diabetu, bezpečnost z pohledu hypoglykemií, a především pak kardiovaskulární bezpečnost.   Diabetes mellitus úzce...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu