This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2019 Czech edition

Vážení čtenáři,

Miroslav Souček

CSc. II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU

v tento adventní čas píši editorial, který by měl vyjádřit přání všem diabetologům k úspěšné léčbě jejich pacientů. To také rád činím, ale musím se přiznat, že z pohledu hypertenziologa jim trochu závidím. Závidím nové skupiny antidiabetik (DPP4, GLP-1, glifloziny), které přinášejí pacientům lepší výsledky v léčbě diabetu, bezpečnost z pohledu hypoglykemií, a především pak kardiovaskulární bezpečnost.   Diabetes mellitus úzce...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu