This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2019 Czech edition

Vážení čtenáři,

Miroslav Souček

CSc. II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU

v tento adventní čas píši editorial, který by měl vyjádřit přání všem diabetologům k úspěšné léčbě jejich pacientů. To také rád činím, ale musím se přiznat, že z pohledu hypertenziologa jim trochu závidím. Závidím nové skupiny antidiabetik (DPP4, GLP-1, glifloziny), které přinášejí pacientům lepší výsledky v léčbě diabetu, bezpečnost z pohledu hypoglykemií, a především pak kardiovaskulární bezpečnost.   Diabetes mellitus úzce...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu