This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2019 Czech edition

Vážení čtenáři,

Zdeněk Rušavý

1. interní klinika FN Plzeň

empiricky stanovená úprava stravy za účelem léčby určitého onemocnění je používána od starověku. Ze stravy je vyloučena určitá složka (například lepek), je manipulováno se složením základních živin s dávkou energie i s frekvencí aplikace potravy. V současnosti máme k dispozici mnoho různých diet, které mají velice neurčitě definovaný cíl. Například je velmi populární „racionální“ (zdravá) dieta. Ukazuje se, že „zdravá“ dieta se...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu