This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2014 Czech edition

Vážení čtenáři,

Jan Lebl, Stanislava Koloušková

Pediatrická klinika UK ‒ 2. lékařské fakulty a FN v Motole, Praha

otevíráte první číslo nového časopisu Paediatric Endocrinology News, který má za cíl zprostředkovat aktuální poznatky z dětské endokrinologie všeobecným pediatrům v primární péči i v nemocnicích. Spolu s ostatními členy redakční rady věříme, že si nový časopis najde své místo na vašem pracovním stole a že oceníte jeho přínos pro vaši práci s dětskými pacienty.   Dětská endokrinní onemocnění nepatří k nejčastějším zdravotním problémům dětského...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu