This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2014 Czech edition

Vážení čtenáři,

Jan Lebl, Stanislava Koloušková

Pediatrická klinika UK ‒ 2. lékařské fakulty a FN v Motole, Praha

otevíráte první číslo nového časopisu Paediatric Endocrinology News, který má za cíl zprostředkovat aktuální poznatky z dětské endokrinologie všeobecným pediatrům v primární péči i v nemocnicích. Spolu s ostatními členy redakční rady věříme, že si nový časopis najde své místo na vašem pracovním stole a že oceníte jeho přínos pro vaši práci s dětskými pacienty.   Dětská endokrinní onemocnění nepatří k nejčastějším zdravotním problémům dětského...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu