This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2014 Czech edition

Vážení čtenáři,

Jan Lebl

Pediatrická klinika UK - 2. lékařské fakulty a FN v Motole, Praha

vítejte nad stránkami druhého čísla Paediatric Endocrinology News. Hlavním tématem tohoto vydání je nitroděložní růstové opoždění pohledem endokrinologa a neonatologa. Nedivme se, že právě tato fáze lidského růstu je v centru pozornosti: více než čtvrtinu své budoucí dospělé tělesné výšky lidský jedinec získá během devíti měsíců svého nitroděložního života. Přiměřený růst je navíc tím nejlepším důkazem fetálního...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu