This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2014 Czech edition

Vážení čtenáři,

Jan Lebl

Pediatrická klinika UK - 2. lékařské fakulty a FN v Motole, Praha

vítejte nad stránkami druhého čísla Paediatric Endocrinology News. Hlavním tématem tohoto vydání je nitroděložní růstové opoždění pohledem endokrinologa a neonatologa. Nedivme se, že právě tato fáze lidského růstu je v centru pozornosti: více než čtvrtinu své budoucí dospělé tělesné výšky lidský jedinec získá během devíti měsíců svého nitroděložního života. Přiměřený růst je navíc tím nejlepším důkazem fetálního...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu