This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2014 Czech edition

Vážení čtenáři,

Jan Lebl

Pediatrická klinika UK - 2. lékařské fakulty a FN v Motole, Praha

vítejte nad stránkami druhého čísla Paediatric Endocrinology News. Hlavním tématem tohoto vydání je nitroděložní růstové opoždění pohledem endokrinologa a neonatologa. Nedivme se, že právě tato fáze lidského růstu je v centru pozornosti: více než čtvrtinu své budoucí dospělé tělesné výšky lidský jedinec získá během devíti měsíců svého nitroděložního života. Přiměřený růst je navíc tím nejlepším důkazem fetálního...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu