This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2014 Czech edition

Vážení čtenáři,

Jan Lebl

Pediatrická klinika UK - 2. lékařské fakulty a FN v Motole, Praha

vítejte nad stránkami druhého čísla Paediatric Endocrinology News. Hlavním tématem tohoto vydání je nitroděložní růstové opoždění pohledem endokrinologa a neonatologa. Nedivme se, že právě tato fáze lidského růstu je v centru pozornosti: více než čtvrtinu své budoucí dospělé tělesné výšky lidský jedinec získá během devíti měsíců svého nitroděložního života. Přiměřený růst je navíc tím nejlepším důkazem fetálního...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu