This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2014 Czech edition

Vážení čtenáři,

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

otevíráte první letošní číslo časopisu Diabetology News. Přináší již tradičně jak přehledový článek, tak zajímavá abstrakta.   Článek prof. Widimského ze zabývá jedním z klíčových léčebných opatření u diabetu ‒ léčbou arteriální hypertenze. Již studie UKPDS ukázala, že léčba hypertenze může snižovat riziko mikro- i makrovaskulárních komplikací diabetu 2. typu více než úprava hyperglykemie. Z extenze studie UKPDS naopak vyplývá,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu