This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2014 Czech edition

Vážení čtenáři,

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

otevíráte první letošní číslo časopisu Diabetology News. Přináší již tradičně jak přehledový článek, tak zajímavá abstrakta.   Článek prof. Widimského ze zabývá jedním z klíčových léčebných opatření u diabetu ‒ léčbou arteriální hypertenze. Již studie UKPDS ukázala, že léčba hypertenze může snižovat riziko mikro- i makrovaskulárních komplikací diabetu 2. typu více než úprava hyperglykemie. Z extenze studie UKPDS naopak vyplývá,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu