This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2014 Czech edition

Vážení čtenáři,

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

otevíráte první letošní číslo časopisu Diabetology News. Přináší již tradičně jak přehledový článek, tak zajímavá abstrakta.   Článek prof. Widimského ze zabývá jedním z klíčových léčebných opatření u diabetu ‒ léčbou arteriální hypertenze. Již studie UKPDS ukázala, že léčba hypertenze může snižovat riziko mikro- i makrovaskulárních komplikací diabetu 2. typu více než úprava hyperglykemie. Z extenze studie UKPDS naopak vyplývá,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu