This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2014 Czech edition

Vážení čtenáři,

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

otevíráte první letošní číslo časopisu Diabetology News. Přináší již tradičně jak přehledový článek, tak zajímavá abstrakta.   Článek prof. Widimského ze zabývá jedním z klíčových léčebných opatření u diabetu ‒ léčbou arteriální hypertenze. Již studie UKPDS ukázala, že léčba hypertenze může snižovat riziko mikro- i makrovaskulárních komplikací diabetu 2. typu více než úprava hyperglykemie. Z extenze studie UKPDS naopak vyplývá,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu