This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2014 Czech edition

Vážení čtenáři,

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

dostáváte do rukou další číslo časopisu Diabetology News, již druhé v roce 2014. Přináší zajímavá abstrakta, klasický přehledový článek, tentokrát o lipidové problematice, a tradiční zprávy z kongresů.   Jarní období bývá obvykle na velké kongresy chudší. Právě již skončily i Luhačovice ‒ letos jubilejní padesáté. Za námi jsou  i tradiční zimní akce ‒ Šonkův den o obezitě ‒ a také...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu