This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2014 Czech edition

Vážení čtenáři,

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

dostáváte do rukou další číslo časopisu Diabetology News, již druhé v roce 2014. Přináší zajímavá abstrakta, klasický přehledový článek, tentokrát o lipidové problematice, a tradiční zprávy z kongresů.   Jarní období bývá obvykle na velké kongresy chudší. Právě již skončily i Luhačovice ‒ letos jubilejní padesáté. Za námi jsou  i tradiční zimní akce ‒ Šonkův den o obezitě ‒ a také...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu