This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2014 Czech edition

Vážení čtenáři,

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

dostáváte do rukou další číslo časopisu Diabetology News, již druhé v roce 2014. Přináší zajímavá abstrakta, klasický přehledový článek, tentokrát o lipidové problematice, a tradiční zprávy z kongresů.   Jarní období bývá obvykle na velké kongresy chudší. Právě již skončily i Luhačovice ‒ letos jubilejní padesáté. Za námi jsou  i tradiční zimní akce ‒ Šonkův den o obezitě ‒ a také...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu