This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

onkologie dnes patří k nejzajímavějším oblastem medicíny, nebylo tomu tak ale vždy. V době mého nástupu do klinické onkologie, po předchozím několikaletém působení na interním oddělení, mne bývalí kolegové docela litovali slovy: „Na onkologii je tě škoda.“ Když se dnes ohlédnu zpět, musím uznat, že se nebylo čemu divit. Byla to doba hluboké cytostatické totality, kdy léčebnými bestsellery byly antracykliny a platina...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu