This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

onkologie dnes patří k nejzajímavějším oblastem medicíny, nebylo tomu tak ale vždy. V době mého nástupu do klinické onkologie, po předchozím několikaletém působení na interním oddělení, mne bývalí kolegové docela litovali slovy: „Na onkologii je tě škoda.“ Když se dnes ohlédnu zpět, musím uznat, že se nebylo čemu divit. Byla to doba hluboké cytostatické totality, kdy léčebnými bestsellery byly antracykliny a platina...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu