This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

onkologie dnes patří k nejzajímavějším oblastem medicíny, nebylo tomu tak ale vždy. V době mého nástupu do klinické onkologie, po předchozím několikaletém působení na interním oddělení, mne bývalí kolegové docela litovali slovy: „Na onkologii je tě škoda.“ Když se dnes ohlédnu zpět, musím uznat, že se nebylo čemu divit. Byla to doba hluboké cytostatické totality, kdy léčebnými bestsellery byly antracykliny a platina...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu