This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

onkologie dnes patří k nejzajímavějším oblastem medicíny, nebylo tomu tak ale vždy. V době mého nástupu do klinické onkologie, po předchozím několikaletém působení na interním oddělení, mne bývalí kolegové docela litovali slovy: „Na onkologii je tě škoda.“ Když se dnes ohlédnu zpět, musím uznat, že se nebylo čemu divit. Byla to doba hluboké cytostatické totality, kdy léčebnými bestsellery byly antracykliny a platina...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu