This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

onkologie dnes patří k nejzajímavějším oblastem medicíny, nebylo tomu tak ale vždy. V době mého nástupu do klinické onkologie, po předchozím několikaletém působení na interním oddělení, mne bývalí kolegové docela litovali slovy: „Na onkologii je tě škoda.“ Když se dnes ohlédnu zpět, musím uznat, že se nebylo čemu divit. Byla to doba hluboké cytostatické totality, kdy léčebnými bestsellery byly antracykliny a platina...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu